Seda tegevust saavad teha kooli administraator ja koolijuht. Hindamiste kontrollimiseks:

  • Logida sisse https://eis.ekk.edu.ee/eis/.
  • Valida Tsentraalsed testid –> Testi läbiviimise korraldamine.
  • Klõpsata vajaliku testi nimetusel.
  • Klõpsata sakil Hindajad.
  • Kuvatakse tabel hindajatest, kellele on hindamiseks hindamiskogumid määratud. Tuleb jälgida, et hindaja oleks määratud kõigile hindamiskogumitele. Hindaja real kuvatakse, kui palju töid on tal hinnatud ja pooleli.
  • Hindajate tabeli all kuvatakse hindamiste koondtabel (siin näidis)

    Toodud näites on hinnatud enamuse hindamiskogumite vastused. VII kogumis on hindajal veel 10 töö hindamine pooleli. Kui ülesanded pole arvuti poolt hinnatud ja veerus Hindamine alustamata, on ülejäänud tööd, kontrollida, kas sellele hindamiskogumile on hindajad määratud. Kui kõigile hindamiskogumitele on hindajad määratud, paluda hindajatel õpilaste vastused ära hinnata (vt kasutusjuhend Kirjaliku e-testi hindamine )


Harno, 2020  • No labels