Selles juhendis selgitatakse, kuidas suunata väikese soovijate arvuga eksamikoolid kokku ja kuidas määrata varemlõpetanud eksamisooritajatele eksami soorituskoht.


  • No labels