Registreerimisavalduse lisamine

Registreerimine → Sisesta registreerimise avaldus

Eksamile (testile) registreerimine koosneb neljast sammust:

 • testi(de)  valimine,
 • isikuandmete täiendamine,
 • õppimisandmete täiendamine
 • avalduse kinnitamine
 • Esimesena avaneb testi(de) valimise lehekülg.

 • Kõigepealt tuleb sellel lehel valida õige testi liik
 • Teste on võimalik valida ükshaaval (nupp „Lisa“) või eksamikeskuses koostatud kiirvaliku kaudu, mis sisaldab mitut tüüpiliselt koos registreeritavat Valitud teste saab valikust eemaldada (prügikasti ikoon rea lõpus).
 • Nupp„Jätka“ avab isikuandmete täiendamise lehekülje. Vajadusel saab siin isikuandmeid muuta.

 • Nupp „Jätka“ avab haridusandmete lehe, kus kuvatakse kasutaja õppimise või omandatud keskhariduse andmed. Üldjuhul võetakse need EHISest ja neid ei saa muuta, vaid ainult vaadata. Erijuhul, kui hariduse andmeid EHISes ei ole (kui kasutaja omandas keskhariduse küllalt ammu), tuleb need sisestada.

 • Nupp „Jätka“ avab avalduse kinnitamise lehe, kus kuvatakse veelkord kasutaja peamised isikuandmed ja valitud testid. Kui mõne testi sooritamine on tasuline, siis kuvatakse makstava tasu suurus ning antakse võimalus internetipangas maksta.

 • Nupp „Kinnita avaldus“ kinnitab avalduse ja kasutaja viiakse tagasi registreeringute loetellu. Testil osalemiseks peab avaldus olema kinnitatud.

Olemasoleva registreeringu vaatamine

Registreerimine avab nüüd (peale registreerimist) registreeringute loetelu.

Registreeringute loetelu valitud registreeringul klõpsates kuvatakse registreeringu kande vaatamise vorm. Kuni registreerimisperioodi lõpuni on võimalik registreering ka tühistada.


Harno, 2021


 • No labels