Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Mõni test koosneb mitmest osast. Kõik testi osad on vaja eraldi korraldada.

Kui testi üks osa on EISis korraldatud, on võimalik seda kopeerida testi teisele osale. Selleks

  • klõpsata testi läbiviimise korraldamise lehel korraldamata testiosal
  • õpilaste nimekirja alla klõpsata nupul "Kopeeri korraldus" ja seejärel avanenud aknas korraldatud testiosa real klõpsata nupul "Kopeeri"

Kopeeritakse

  • ruumid (kui testiosad toimuvad samadel kuupäevadel, siis koos kuupäevadega)
  • õpilaste jaotus ruumides
  • testi administraatorid ruumides.

Lisada on vaja testiosa toimumise kellaajad ruumides.

  • No labels