Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

EISi püsiparooli kõrval võib testi sooritamiseks kasutada ka testiparooli.

Püsiparooliga EISi sisse logides saab kasutaja teha kõiki tegevusi, milles tal on EISis õigused.

Testiparooliga EISi logides saab kasutaja ainult

 • lahendada seda testi, mille jaoks on testiparool loodud
 • vaadata selle testi tulemusi


Tsentraalse testi testiparoole saab luua kooli administraator ja koolijuht. Selleks

 • valida Tsentraalsed testid -> Testi läbiviimise korraldamine
 • klõpsata sobival testil
 • õpilaste nimekirja lehel klõpsata nimekirja all nupul „Vali kõik“ ning seejärel nupul „Testiparoolid“
 • uues aknas avaneb õpilaste nimekiri infoga, kas sellele testile on testiparoolid loodud
 • klõpsata nimekirja all nupul „Genereeri testiparoolid“ ning „Trüki“


Tsentraalse testi (nt tasemetöö) administraatoril tuleb testiparoolide loomiseks

 • valida Tsentraalsed testid -> Kirjaliku e-testi läbiviimine
 • klõpsata sobival testil
 • õpilaste nimekirja lehel klõpsata nimekirja all nupul „Vali kõik“ ning seejärel nupul „Testiparoolid“
 • uues aknas avaneb õpilaste nimekiri infoga, kas sellele testile on testiparoolid loodud
 • klõpsata nimekirja all nupul „Genereeri testiparoolid“ ning „Trüki“


Testi administraator saab kirjaliku e-testi läbiviimise lehel paroolid luua ka paar päeva enne testi toimumist.

Õpetajatele kasutada antud testidel saab õpetaja luua testiparoolid testi läbiviimise lehel.

 • No labels