EISi püsiparooli kõrval võib testi sooritamiseks kasutada ka testiparooli.

Püsiparooliga EISi sisse logides saab kasutaja teha kõiki tegevusi, milles tal on EISis õigused.

Testiparooliga EISi logides saab kasutaja ainult

 • lahendada seda testi, mille jaoks on testiparool loodud
 • vaadata selle testi tulemusi


Tsentraalse testi testiparoole saab luua kooli administraator ja koolijuht. Selleks

 • valida Tsentraalsed testid -> Testi läbiviimise korraldamine
 • klõpsata sobival testil
 • õpilaste nimekirja lehel klõpsata nimekirja all nupul „Vali kõik“ ning seejärel nupul „Testiparoolid“
 • uues aknas avaneb õpilaste nimekiri infoga, kas sellele testile on testiparoolid loodud
 • klõpsata nimekirja all nupul „Genereeri testiparoolid“ ning „Trüki“


Tsentraalse testi (nt tasemetöö) administraatoril tuleb testiparoolide loomiseks

 • valida Tsentraalsed testid -> Kirjaliku e-testi läbiviimine
 • klõpsata sobival testil
 • õpilaste nimekirja lehel klõpsata nimekirja all nupul „Vali kõik“ ning seejärel nupul „Testiparoolid“
 • uues aknas avaneb õpilaste nimekiri infoga, kas sellele testile on testiparoolid loodud
 • klõpsata nimekirja all nupul „Genereeri testiparoolid“ ning „Trüki“


Testi administraator saab kirjaliku e-testi läbiviimise lehel paroolid luua ka paar päeva enne testi toimumist.

Õpetajatele kasutada antud testidel saab õpetaja luua testiparoolid testi läbiviimise lehel.

 • No labels