Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ajakava

Oktoober 2019: töögrupi 1. kohtumine

November 2019: töögrupi 2. kohtumine

November 2019: standardi jagamine konsultatsioonideks laiemale sihtgrupile

Detsember 2019: töögrupi 3. kohtumine

Detsember 2019: tagasiside korjamine (realisatsioonidest)

Jaanuar 2020: töögrupi 4. kohtumine

Jaanuar 2020: standardi jagamine avalikuks läbivaatuseks (public review)

Veebruar 2020: töögrupi 5. kohtumine

Märts 2020: standardi väljakuulutamine

Verstapostid

Oktoober 2019: standardi 1. töögrupi mustand

November 2019: standardi 2. töögrupi mustand

Detsember 2019: tagasiside standardi mustandile - täiendavad stsenaariumid, skoobi täpsustus, metamudeli täpsustused ja lisad, klassifikaatorite nõuete ja sisu täpsustused

Jaanuar 2020: standardi avalik mustand

Veebruar 2020: tagasiside standardile - metamudeli täpsustused, klassifikaatorite sisu täpsustused

Märts 2020: Küps standard

  • No labels