Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Selleks, et kasutada õppematerjali kirjeldusi, on vajalik kirjelduste kvaliteedi tagamine.

NimetusKirjeldusPäringHaldab

Õppematerjal viitab õpiväljundile

Õppematerjal on seotud vähemalt ühe õpiväljundiga<SPARQL päring, mis tuvastab objektid, mis vastavad nõudele><viide vastutajale>
  • No labels

1 Comment