Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Klassifikaatorite üldpõhimõtted


Õppevara liigitus

Õppevara liigitus baseerub IEEE LOM ja CEDS Learning Resource Type sõnavaral. Hetkel vajab liigitus täpsustamist kasutuslugudest ja stsenaariumitest lähtuvalt.

xAPI sõnavara


Õpiväljundid


Teemad ja alateemad

Vt Teemad ja alateemad.

  • No labels

3 Comments

  1. Palun lisada siia erinevaid linke lisainformatsiooni saamiseks.