Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontseptuaalse mudeli realiseerimiseks linkandmete mudelina on vaja konkretiseerida kontseptuaalne mudel. Selleks seame igale kontseptuaalse mudeli elemendile vastavusse konkreetse skeemi elemendi esmalt https://schema.edu.ee/ nimeruumist ja seejärel otsime võimalusel vastavuse laiemalt kasutatud sõnavarast, a'la https://schema.org/. Andmeid kodeerides on soovitatav kasutada kas üht või teist notatsioon.

Mõisted

Seosed

Omaduse nimi

https://schema.edu.ee/ skeemi element

Laiemalt kasutatud skeemi element

Selgitus

alateemahttps://schema.edu.ee/alateema

eeldab õpiväljundithttps://schema.edu.ee/eeldab

on eelduseks õpiväljundilehttps://schema.edu.ee/onEelduseks

koosneb õppeainesthttps://schema.edu.ee/ainevaldkondKoosneb

õpiväljundi õppeainehttps://schema.edu.ee/opivaljundiOppeaine

õpiväljundi teemahttps://schema.edu.ee/opivaljundiTeema

õpiväljundi ainevaldkondhttps://schema.edu.ee/opivaljundiValdkond

materjali autor
https://schema.org/author
materjali kirjastaja / publitseerija
https://schema.org/publisher
seotud õpiväljundhttps://schema.edu.ee/oppematerjaliOpivaljundhttps://schema.org/educationalAlignment$.educationalAlignment.AlignmentObject[?(@.alignmentType == "teaches")].targetName
sihtgrupp (haridusaste)
https://schema.org/audience
metainfo publitseerija
https://schema.org/sdPublisher
arvustus
https://schema.org/reviews
seotud ainevaldkond
https://schema.org/educationalAlignment$.educationalAlignment.AlignmentObject[?(@.alignmentType == "educationalSubjectArea")].targetName
teema
https://schema.org/aboutVõimalikult täpne teema
soovituslik vastus
https://schema.org/suggestedAnswer
muu vastus
https://schema.org/acceptedAnswer
koosneb küsimustesthttps://schema.edu.ee/ulesanneKoosneb

hindab õpiväljundi saavutatusthttps://schema.edu.ee/hindabOpitulemust

koosneb ülesannetesthttps://schema.edu.ee/testKoosneb

viide algsele õppematerjalile
https://schema.org/isBasedOn

Atribuudid

  • No labels