Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Siin lehel on välja toodud EstCORE2 standardi väljatöötamisse panustajad. Suur tänu teile toe ja panuse eest!

Kersti Varblane: stsenaariumid CORE-T-5, CORE-T-6, CORE-T-7, CORE-S-1, CORE-S-2, CORE-P-1, CORE-P-2 ja CORE-SP-1.

Anastasia Shipova : stsenaariumid CORE-T-8, CORE-T-9, CORE-T-10, CORE-T-11, CORE-T-12, CORE-S-3, CORE-S-4 ja CORE-SP-3.

Liisa Mäemets: stsenaariumid CORE-T-1 ja CORE-T-2.

  • No labels