1. TEENUSE KIRJELDUS

Teenuse nimetus Õpikeskkond MOODLE
Teenuse lühikirjeldus (otstarve)Elektroonne õpikeskkond, mis võimaldab hallata nii õppesisu (õppematerjalid, harjutused, testid jne) kui ka õppeprotsesse (juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine). 
Mittetöötamise mõju tööprotsessile (prioriteetsus/kriitilisus)
Teenuse saaja tööprotsessi reguleerivad õigusaktid (kui on)Puuduvad
Teenuse maksumus (arvutamise skeem ja tingimused)

Tasuta Eesti üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja e-ülikooli konsortsiumi liikmeskoolidele. Kõigile teistele on Harno Moodle kasutamine tasuline - tasumine toimub kehtiva hinnakirja (https://www.hitsa.ee/teenused/hinnakiri) alusel vastavalt kasutajate arvule.

Riigieelarve+konsortsium - teenuse kulude katmine toimub läbi e-ülikooli konsortsiumi liikmemaksude. Aastamaks on seotud asutuse õppurite arvuga.

Püsikulud: majutus, arendus, projektijuhtimine, kasutajatugi.

2. TEENUSE TINGIMUSED 
Tööaeg (süsteemide kasutamise aeg) Moodle garanteeritud tööaeg on: E-R 7.00-20.00; kasutajatugi toimib E-R 9-17
Hooldustööde aegPlaneeritud katkestused toimuvad üldjuhul väljaspool tööaega. Kui planeeritud katkestus toimub tööajal ja kestab kauem kui 15 minutit, teavitatakse kasutajaid sellest Moodle avalehel ja koolide administraatoreid (Manager/haldur roll) e-kirja teel vähemalt 5 tööpäeva ette. Väljaspool tööaega toimuvatest katkestustest ei ole kohustust ette teatada.
Hinnang andmete turvalisusele (ISKE klass)K1T2S2
Pöördumistele reageerimis- ja lahendamisajad: Tööajal kuni 30 min jooksul
(Andmete) varundamineToimub iga E-P, öösiti
Toimingute arvMoodle sama vahendi (test, küsitlus, foorum vmt.) samaaegset kasutamist võimaldab Moodle garanteeritult kuni 300-le kasutajale. Suurema arvu kasutajate korral samas vahendis, tuleks kasutamine hajutada ajaliselt erinevatele aegadele ja väiksematele kasutajarühmadele.
Kasutajaõiguste/ juurdepääsu haldus

Kasutajakonto saab luua iga huviline (kasutustingimustega nõustumisel).

Kool soovib liituda: tuleb saata aadressile moodle@harno.ee kooli direktori allkirjaga digitaalne taotlus, kus tuleb ära märkida tulevane kooli administraator. Kontaktisikul peab eelnevalt olema loodud kasutajakonto Harno Moodle'is, et talle saaks vastavaid õigusi anda. Kasutajatugi loob kategooria ja annab kontaktisikule kategooria administraatori õigused. 

Lepinguline klient: soov liitumiseks tuleb saata aadressile moodle@harno.ee, seejärel vajalik saata lepingu sõlmiseks vajalikud andmed, sh tulevase Moodle administraatori/kontaktisiku andmed. Lepingu allkirjastamise järel kasutajatugi loob kategooria ja annab kontaktisikule kategooria administraatori õigused. 

Eristatakse järgmisi kasutajaprofiile: Moodle peaadministraator, kategooria administraator, õpetaja, õpilane, külaline.

Kasutajate nimekiri on Moodles. Kasutaja võib olla n asutuses.

TOETAVAD TEENUSED

Andmevahetusteenused (kui on)

Süsteem kasutab autentimiseks mID-d, TAATi ja HarID-d. 

Liidesed: Google Drive, Ouriginal, Tahvel

Tingimused teenussoovide esitamiseks (kui on)
3. TEENUSE ASUKOHT
Keskkonnad

Live https://moodle.edu.ee/

Test https://test.moodle.edu.ee/

Dokumentatsioon


4. KONTAKTID
Teenuse saajaLiitunud asutused, füüsilise isikuna konto loonud kasutajad
Teenuse osutajaHaridus- ja Noorteamet
Teenuse osutaja vastava teenuse juhtReit Blum (reit.blum@harno.ee)
Kasutajatugi

Sisselogimise ja kasutajakonto probleemidega kirjutage moodle@harno.ee

Tehnilise või Moodle kasutamise juhendamise saamiseks pöörduge oma kooli haridustehnoloogi või e-õppe tugiisiku poole.

  • No labels