Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sellel lehel


Kasutuslugu

Tähis

<Kasutusloo tähis ja järjekorranumber>

Nimetus

<Kasutusloo nimi peab väljendama süsteemi kasutamise tulemust>

Muudetud

<Kasutusloo muutmise/täiendamise kuupäev pp.kk.aaa>

Autor/muutja

<Muutja nimi>

Eesmärk

<Kasutusloo eesmärk ja kontekst>

Tegijad

<Kasutusloo raames süsteemiga suhtlevad aktorid (tegutsejad)>

Eeldused

<Tingimused, mis peavad olema täidetud, et kasutuslugu saaks alata.>

Tulemus

<Taotletav tulemus pärast kasutusloo lõppemist>

Tegevuste kirjeldus

1.        <Vajaliku tulemuseni jõudmiseks süsteemi ja aktorite (tegutsejate) poolt tehtavate tegevuste jada>

2.        xxx

Erijuhtumid

<Erijuhtumite kirjeldus.>

Märkused

<Lisanduvad märkused.>

kasutuslugu.docx


Tähis

3.1.2 – 123 (näiteks; praegu osutatud analüüsidokumendis rolli peatükile ja tegevuse võimalikule numbrile kasutusjuhtude joonisel, viitamisviis võib tulevikus olla teistsugune)

Nimetus

Õpisündmuse osa(de)s osalemise märkimine (töönimi: töötubadesse registreerumine)

Muudetud

16.02.2016

Autor/muutja

AR

Eesmärk

Kasutada süsteemisisest funktsionaalsust, et hoida osalemiste infot tervikuna süsteemis; vältida info tekkimist ja hoiustamist väljaspool süsteemi (Doodle)

Tegijad

Osaleja (registreerunud kasutaja), projektijuht

Eeldused

Kasutaja peab olema õpisündmusele registreerunud (põhiandmekorje ehk registreerumisvorm on saadetud, kasutaja on saanud staatuse „registreeritud“ & koolituse projektijuht peab olema eelnevalt süsteemile kirjeldanud õpisündmuse jaotuse paralleelselt toimuvate osadena (1…n töötuba) & peab olema loodud õpisündmuse konkreetne toimumine

Tulemus

Registreerunud osalejal on teave, millises õpisündmuse osas (nt töötoas) ta osaleb; koolituse projektijuhil on ülevaade õpisündmusele registreerunute kohta, kuidas nad jaotuvad õpisündmuse paralleelsete osade (töötubade) vahel.

Tegevuste kirjeldus

1.          Süsteem kuvab registreerunud osalejale sündmuse konkreetsed paralleelsed (identifitseeritavad) osad (edaspidi lühemalt: töötoad), mille vahel ta peab valiku tegema ehk osalemise märkima;

2.          Osaleja tähistab enda osalemise töötoas;

3.          Süsteem peab osalejate tähistuste üle arvet, võttes arvesse töötoa võimalike osalejate maksimumarvu (piirarv);

4.          Süsteem kuvab kasutajale iga töötoa nime juures hõivatud ja vabade kohtade infot;

5.          Süsteem näitab osalejale tema staatust tähistatud töötoas (oled kirjas, oled ootenimekirjas) nii ekraanil kui hoiab sama infot ka osaleja töölaual konkreetse õpisündmuse toimumise info juures;

6.          Kasutaja saab tähistada enda osalemise teises töötoas, tühistades automaatselt enda seose eelmise töötoaga, kui uues (tähistatava) töötoa tähistuste arv ei ole jõudnud piirarvuni;

7.          Süsteem väljastab osalejate allkirjalehed töötubade kaupa

Erijuhtumid

Kui õpisündmusel osalejad on töötubadesse jagunenud ning iga konkreetse töötoa osalejate maksimumarv on saavutatud, siis osalejate tõstmine ühest töötoast on koolituse projektijuhi õigus.

Märkused

Osalemine õpisündmuse osas (töötoas) tühistub ja koht vabaneb ootenimekirjas osalejale automaatselt, kui osaleja tühistab õpisündmusel osalemise.

Küsimused

1.          Milline on õpisündmuse identifitseeritavat osasündmust (töötuba) kirjeldavad andmeväljad?

2.          Kas süsteem peab projektijuhile märku andma, et õpisündmusele registreerunu ei ole töötoa valikut teinud? Küsimus toetub eeldusele, et õpisündmusele registreerudes ei pruugi paralleelsessioonid veel korraldatud olla, nende arv pole teada ja seega ei saagi registreerumise hetkel valikut teha.

3.          Millised on osaleja staatused süsteemis töötuppa märkimisel? Staatuse töönimetused: kirjas, ootenimekirjas. Kas süsteem üldse lubab ootenimekirjas olemise staatust? Selle staatuse info on oluline korjata ainult juhul, kui töötoas osalejate maksimumarvu saab enne õpisündmuse toimumist muuta (korraldada suurema mahutavusega ruumi) või kui seda infot võetakse edaspidi sama õpisündmuse järgmisi toimumisi korraldades (töötube kavandades) arvesse.

4.          Kas süsteem peab registreerunule = osalejale märku andma, et ta ei ole töötoa valikut teinud (mingi teatud periood enne õpisündmuse toimumist)? Mis peab juhtuma, kui osaleja ei tähistagi oma seost/ seoseid õpisündmuse osadega – sisuliselt ei osale õpisündmusel. Mida teeb korraldaja, koolituse projektijuht? Mida peab tegema süsteem?

5.          Kas tegijana kuidagi haakub protsessi koolitaja?

Arendusvajaduse vorm

Vormi kirjeldus: eesmärk (miks on vaja muuta), lahendatavad probleemid ja mõõdetavad tulemused (mida on vaja muuta, mis on teisiti pärast realiseerimist), projekti kasusaajad, piirangud, riskid, projekti tegevus- ja ajakava (kuidas viiakse läbi), esialgne maksumus, kasumlikkus

Märkus: ei teinud praegu, kuid VÕIMALIK teha Confus lehemalliks nii, et igal ajahetkel oleks raam juba võtta ja EI PEAGI võtma lahti Wordi...

arendusvajaduse vorm.docx

Ärianalüüsi vorm

Vormi kirjeldus: mõisted, nõuded (funktsionaalsed, mittefunktsionaalsed), andmed, protsessi kirjeldus, infovajadus, andmevahetus

Märkus: võimalik Confus lehemalliks nii, et igal ajahetkel oleks raam juba võtta ja EI PEAGI võtma lahti Wordi...

lähteülesande vorm.docx

  • No labels
Write a comment...