Tere tulemast Tahvel (Haridustasemete ülese õppeinfosüsteemi (ÕIS2)) projekti lehele. 

Tahvel õppeinfosüsteemile üleminekuks või konsulteerimiseks palume koolide esindajatel võtta Haridus- ja Teadusministeeriumiga ühendust tahvel@tugi.edu.ee. Aktiivne liitumisperiood on kuni 2020 aasta lõpuni.
Iga kooli liitumisega tegeletakse personaalselt, sh pakume kasutajakoolitust.                                        Projekti eesmärk on muuta kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides õppetöö administreerimine efektiivsemaks, suhtlemine poolte vahel digitaalsemaks ja operatiivsemaks, loomaks eeldused tulevikus ühtse õppeinfosüsteemi kasutusele võtmiseks üle haridustasemete.

Ajakava III etapp (alates august 2020)

 • Haridusasutuste andmete ülekandmise jätkamine ning süsteemi kasutusele võtu toetamine.
 • Fotobox
 • Infokiosk
 • Kooli põhiste seadistuste täiendamine
 • VÕTA täiendamine
 • Koormuste täiendamine
 • Tunniplaani haldamise ja vaatamise täiendamine (sh sündmused)
 • Üldharidusmooduli loomine (haridusasutustele, kes annavad lisaks kutseõppele ka üldharidusõpet)

Suurimad arendustööd:

  • Tunniplaan, õppeained, õppetöögraafik täiendused
  • Praktika moodul
  • Õppurite moodul (õpilaspilet, märkused, õpitulemid)
  • Andmevahetuse täiendamine (EHIS, Rahvastikuregister)
  • Uued autentimised (Smart-ID, HarID)
  • Küsitluste moodul
  • Tugiteenuste haldus
  • Välisõpingute moodul
  • VÕTA protsessi täiendamine
  • Käskkirjad, tõendid, avaldused täiendused
  • Rollide ja õiguste haldus
  • Päringud, statistika

 • Uute õppeasutuste lisamine süsteemi juuni 2019-mai 2020
 • Detailanalüüsi koostamine, töögrupi koosolekud september 2016 - detsember 2016.
 • Testimine jaanuar 2017 - detsember 2017. Esimene tarne on planeeritud 16.01.2017.
 • Peakasutajate koolitused 2018 jaanuari II nädal.
 • Pilootkasutajate andmete ülekandmine 25.01.2018 - 26.01.2018.
 • Pilootkasutajate vanad süsteemid suletakse 25.01.2018 hommikul.
 • Süsteemi funktsionaalsus on valmis pilootkasutuseks 29.01.2018.
 • Pilootkoolide andmete ülekandmine.
 • Piloteerimise tagasiside tähtaeg 30.04.2018.
 • Piloteerimisest tulnud tagaside põhjal süsteemi täiendamine 30.06.18.


 • No labels