Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Siia lehele on koondatud õppeinfosüsteemi Tahvel uuendustega seotud info. Klõpsates versiooni kirjel avaneb loetelu uuendustest, mis selles versioonis teostatud. Versiooni numbri järel sulgudes on märgitud kuupäev, millal antud versioon tootekeskkonda paigaldati.  • No labels
Write a comment...