Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Teenuse võimalused

 • Kasutatav tasuta ainult G Suite (Basic, Business, Premium) või G Suite for Education paketiga – see tähendab, et kõnet saab algatada vaid G Suite' konto omaja
 • Maksimaalne osalejate arv videokõnes G Suite for Education versioonis 100, G Suite Premium kuni 250 
 • Koosoleku loomiseks on vaja G Suite' kontot, koosolekul osalemiseks ei ole vaja
 • Ekraani jagamine: jah, jagada saavad mitu osalejat korraga
 • Videokõne salvestamine Google Drive'i kausta ja sinna tuleb ka kuupäev ja kellaaeg vestlusest

Eelised

 • Kasutamiseks on vaja veebilehitsejat (nt Chrome)
 • Eraldi sisselogimist ei ole vaja, piisab, kui avada Hangouts'i link brauseris
 • Mitu osalejat saavad korraga ekraani jagada
 • Premium versioon on tasuta kuni 01.07.2020

Puudused

 • Tekstivestluse võimalused limiteeritud
 • Teksti parandamise võimalus puudub

Soovitused kasutamiseks

 • Kui kool juba kasutab töövahendina Google'i G Suit for Education, on mõistlik kasutada ka vastavat videoteenust (Google Hangout Meet) 
 • Videokohtumiste hea tava

Oluline privaatsustingimustest

 • Konto loomiseks vajalikud andmed (identifitseerimise andmed) nimi, e-post, parool. G Suit for Education'i puhul võib kool seadistada rohkemate andmete kogumise (nt foto). Kasutaja võib valikuliselt lisada ka muid andmeid. Kogutakse sisu, mis Google'i rakendustesse sisestatakse ja salvestatakse. Infot seadmete kohta, mida kasutatakse, infot Google'i rakenduste kasutamise kohta ning kolmandate osapoolte veebilehtede kasutuse kohta, kui need lehed kasutavad Google'i teenuseid. Asukohateave Google'i teenuse kasutamise ajal sõltuvalt seadmest ja kasutajakonto seadetest
 • Andmeid kasutatakse teenuse pakkumiseks, hoolduseks ja arenduseks, uute toodete arenduseks, personaliseeritud sisu pakkumiseks, kasutaja poole pöördumiseks, Google'i, kasutaja või avalikkuse õiguskaitseks
 • Reeglina on Google'i konto loomise vanusepiir 13. G Suit for Education'i puhul vanusepiiri ei ole ning kool seadistab kool, kas õppur saab kasutada vaid põhirakendust (nt Gmail, Calendar, Classroom)  või ka kõrvalteenuseid (nt Youtube, Maps, Blogger). Reeglina on koolil kohustus saada alla 13-aastaste laste puhul lastevanematelt nõusolek lapse konto loomiseks
 • Kasutajal on ulatuslikud õigused andmekorje tingimuste seadistamiseks (https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=en)
 • Kolmandatele osapooltele edastatakse andmeid: kasutaja nõusolekul, G Suit'i kasutamisel vastavalt asutuse peaadministraatori õigustele ja seadistustele; Google'i teenuse osutamiseks (nt Google'i kasutajatoe teenus), õigusküsimuste lahendamiseks
 • Kuvatavad reklaamid valitakse kasutaja kohta töödeldavate andmete põhjal, nt huvid ja lemmikud, asukoht, toimingud, teenuste kasutuse, otsingupäringute või vaadatava sisu põhjal
 • G Suit for Education lahenduse puhul põhirakenduste (nt Gmail, Calendar, Classroom) puhul turunduse ja reklaami eesmärgil laste andmeid ei töödelda ning reklaame ei edastata. Kõrvalteenuste (nt Youtube, Blogger) kasutamisel reklaame kuvatakse, kuid koolil on võimalus kõrvalteenused kasutajatele sulgeda
 • Andmeid säilitatakse erinevate tähtaegadega sõltuvalt sellest, milleks andmeid kasutatakse. Teatud andmeid saab kustutada ise või lasta automaatselt kustuda. Teatud andmed kustuvad koos konto kustutamisega. Teatud andmeid säilitatakse kauem nt turvalisuse huvides või raamatupidamise eesmärgil
 • Lähtub USA seadustest, kuid arvestab GDPRi nõuetega (on EU-U.S. Privacy Shield Framework nimekirjas)

Google privaatsustingimused

G Suit for Education privacy

G Suite for Education Privacy Notice

Google compliance with applicable data protection laws

 • No labels