Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I Sisuleht lihtne loomine ja määramine menüüsse

II Sisuleht lihtne tüübi muutus pildiga → pildita (tekst kuvatakse täislaiuses)

NB! Pildid loovad lõppkasutaja jaoks veebilehest parema visuaali kui täistekst. 

  • No labels