Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tähelepanu! 1. augustist 2020 alustas tööd SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal loodud Haridus- ja Noorteamet.


NimetusMaterjal
Testkeskkond

kooliveeb.edu.ee

kutsekooliveeb. edu.ee

6 pilootkooli kujundusedhttps://i472eg.axshare.com/#g=1&p=avaleht (Live versioon v0.787)
Koodhttps://github.com/hariduspilv/veebiplatvorm 
Info HITSA kodulehelhttps://www.hitsa.ee/teenused/haridusasutuste-veebilehtede-platvorm 
Infokiri (edastatakse kontaktisikutele iga kuu)II kvartali uudiskiri ilmub juunis


NimetusMaterjal
Visuaalne juhendhttps://3j3ags.axshare.com/#g=1&p=sissejuhatus
Õppevideod kutse- ja rakenduskõrgkoolide instantsi näitelÕppevideod kutse- ja kõrgkooli näitel
Õppevideod üldhariduskooli näitelÕppevideod üldhariduskooli näitel
Üldhariduskool juhend kodulehe adminile
Kutse- ja rakenduskõrgkoolide juhend kodulehe adminile

Stiiliraamat (reeglid ja juhendid veebile sisu loomiseks) -

nt sisutekstide loomine veebilehele

Stiiliraamat

Lepingu näide ja kasutustingimused

NimetusFail
Leping haridusasutusele koos kasutustingimustega
Leping Vallavalitusele (kui soovib mitu hallatavat kooli liita ühe lepingu alla)
Kasutustingimused

Infot ja kasulikke linke

Kontakt platvormiga liitumiseks ja täiendava info saamiseks :  • No labels