Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Need terminid on vajalikud erialade kuvamiseks ja kategoriseerimiseks

Vt ka Avalehel valdkondade järjekorra muutmine (kui eriala tüüpi sakkidega lehed on loodud)

Mobiilses vaates avalehel väljakuvatud valdkonna pildid tulenevad vaikimisi ajaliselt esimesena lisatud eriala pildist kui termini juurde pole pilti lisatud. Vt kuidas lisada eriala: Sakkidega sisulehe loomine - eriala näitel

September 2019 uuendusega on võimalik lisada ka valdkondade lisaväärtusi, mis kuvatakse esilehel üksteise all.

Avalehel valdkonnale pildi määramine (detsember 2019 uuendus):

  • No labels