Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuna Moodle kasutab PHP keelt ja see keel ei tunnista kirjavahemärki koma komakoha markerina, ei ole võimalik õpilasel vastuses koma kasutada.

Soovitame õpetajatel kirjutada ülesande teksti sisse märkus, millega meenutada õpilastele kindlasti punkti kasutamist komakoha märkimiseks!


Küsimuste korral kirjuta moodle@harno.ee ja meie kasutajatugi tuleb sulle appi!

Seotud artiklid