Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


1. Teave osalemistoimingute kohta

Osalemistoiming on mõeldud selleks, et õpetajad saaksid registreerida osalemist tunni ajal ja õpilased saaksid vaadata oma kohaloleku arvestust.

Õpetaja saab märkida õpilase kohaloleku olekuks „Kohal”, „Hilines”, „Vabastatud” või „Puudub”. Need olekukirjeldused on konfigureeritavad ja neid saab lisada. Õpetaja lisab kursusel osalemise ja paneb paika tunnid, mille külastamist tuleb jälgida.

Osalemistoiminguga saab luua aruandeid kas kogu klassile või üksikutele õpilastele. Kui tegevus pole varjatud, võivad õpilased näha ka oma kohaloleku arvestust.

2. Osalemistoimingu lisamine

Osalemistoimingu saab kursusele lisada samamoodi nagu mis tahes muud tegevust:

Lülita sisse „Luba muutmine
Klõpsa nuppu „Lisa tegevus või ressurss
Vali tegevuste alt Osalemine

Pane tähele, et võid nüüd lisada nii palju osalemise eksemplare kui soovid ja igal eksemplaril võib olla mitu jaotist. Anna eksemplarile kindlasti nimi, mis näitab, milleks seda kasutatakse; näiteks "Loengu külastamine". Kui kasutad oma kursusel rühmi, määra vastavalt rühmarežiim.


Kui oled lisanud kohaloleku eksemplari, oled valmis õppetundide ajal osalemist märkima.


3. Osavõtukategooriate ja hindamisvalikute määramine

Nüüd on aeg määrata oma kohalolekuvõimalused. Vali oma kohalolekutegevus ja näed vahekaartide riba, millest viimane on "Seaded". Valige "Olekukomplekt" ja sulle kuvatakse akronüümid, kohaloleku oleku kirjeldused ja määratav hinne (punktid). Vaikimisi on olekukirjeldused "Kohal", "Puudub", "Hilines" ja "Vabastatud".

Võid muuta kirjeldusi, punktide loendamise viisi või lisada uusi oleku kirjeldusi. Viimase tegemiseks täida viies rida ja klõpsa nuppu Lisa. Tähtis: kui vajutad nuppu Lisa, kaotatakse kõik olemasolevatesse suvanditesse tehtud muudatused, mis tehti pärast viimast nupu Värskendamine kasutamist.


Lõpuks, kui oled selle lehe üksused muutnud, klõpsa muudatuste registreerimiseks kindlasti nuppu Uuenda.


4. Tundide lisamine

Järgmisena on aeg lisada tunnid. Klasside jaotiste lisamiseks klõpsa lehe Osalemine ülaosas vahekaardil Lisa tund (vasakult teine). Kui valisid „Rühmi pole” või kui sul pole gruppe määratletud, sunnitakse tunni tüübiks „Ühine”. Kui oled rühmad määratlenud ja oled otsustanud neid kasutada oma kursuse osalemistoimingus, on sul võimalus luua tunde grupile või kõigile õpilastele.

Tundide lisamiseks on sul kaks võimalust: ühe tunni lisamine või mitme tunni lisamine. Ühe tunni lisamine on iseenesestmõistetav tegevus, millega saab lisada üheks korraks ühe tunni. Küll aga ei ole seda soovitatav kasutada, kui ühel kursusel on mitu erinevat tundi, kuna see on ühekaupa lisades võrdlemisi aeganõudev tegevus.


Mitme tunni lisamisel vali nupp Loo mitu tundi. Vali esimese lisatava tunni kuupäev ja kellaaeg, millele järgneb tunni kestus. Seejärel sisesta viimase lisatava tunni kuupäev. Kuna enamik klassidest ei kohtu seitsmel päeval nädalas, siis märgi märkeruudud nende päevade jaoks, kus klass kokku tuleb. Viimane võimalus, Sagedus, võib tunduda segane, kuid see on tegelikult lihtne: kui sinu klass kohtub igal nädalal, nagu tavaliselt, siis soovid sagedust 1 nädal, mis on ka vaikimisi väärtuseks. Kui iga klass kohtub igal teisel nädalal, siis vali sagedus 2 nädalat jne. Soovi korral võid sisestada loodavate tundide kirjelduse. Kui jätad kirjelduse välja tühjaks, on see vaikimisi "Tavaline tund". Lõpuks klõpsa tundide loomiseks nuppu Lisa mitu tundi. Seepeale näed kinnitavat sõnumit.

5. Tundide muutmine

Klõpsa vahekaarti Tunnid. Siin näed kõigi lisatud osalemistundide loendit. Üksiku tunni saad kustutada, kui vajutad paremal prügikastimärki (3), Osalejate lehe saad avada noolekesest (1) ning tunni sätteid saad muuta hammasrattast (2).

6. Kohalolek ja osalemiste registreerimine

Lõpuks jõuame tegevuse sihtotstarbeliselt kasutamiseni. Tunnis osalemise märkimiseks, ava see noolekesest. Kui tunnis osalemisi on juba märgitud, tekib tavapärase noole asemel valikusse roheline nool.


Pane tähele, et kohalviibimise ajal on kohaloleku oleku veerupäised linkideks. Kui klõpsad ühel neist veerupäistest ja Sea staatus olek on Kõik, muudetakse kõikide õpilaste olek teie valitud olekuks. Seega, kui kõik on kohal, võid klõpsata veeru päisel K, et muuta kõikide õpilaste olekuks olek "Kohal". Kui puudub ainult üks inimene, võid kõigepealt klõpsata nupul K, et seada kõikide õpilaste olekuks „Kohal“. Seejärel muuda Sea staatus olekuks Valimata ja märgi puuduva õpilase olekuks „Puudub“. Võib ka ühekaupa õpilaste osalemist märkida, aga see võtab tarbetult kaua aega.

Sisesta vajaduse korral märkused - näiteks puudumise põhjus või õpilase hilinemise minutite arv - ja klõpsa teabe salvestamiseks nuppu Salvesta osalemine.

Iseregistreeriv osalemine

Õpilased saavad oma kohalviibimise ka ise salvestada, kui oled selle seadetes vastavalt konfigureerinud (vt allolevalt pildilt).

Igale tunnile määratakse kordumatu parool, mille saab õpilastele kuvada või suuliselt öelda, et nad saaksid end ise kohalolijaks märkida.


Seotud artiklid