Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • HITSA Moodle kasutamiseks peavad kõik sisse loginud kasutajad nõustuma alates 28.05.2018 kasutustingimustega. Kasutustingimused inglise keeles.
  • Kasutajatugi toimib e-posti moodle@hitsa.ee kaudu, kuid soovitame enne kirjutamist lugeda ka KKK osa.
  • Kõikide HITSA Moodle't õppetöös kasutavate asutustega sõlmitakse teenuse kasutamise leping, milles kooliga lepitakse kokku teenuse kasutamise maht ja vastutus.
  • Moodle tööaeg ja jõudlus on kirjas siin.
  • Siit leiab erinevad juhend ja õppematerjalid Moodle kasutamiseks.
  • Moodles keelelise ebakorrektsuse või halvasti tõlgitud koha leidmisel võite sellest teada anda moodle@hitsa.ee või teha paranduse Moodle tõlkekeskkonnas.


NB! Alates 1.01.2018 ei ole HITSA Moodles WIRIS plugina abil valemite koostamise tuge. Täpsemalt on kirjas siin. Varem loodud valemid on edasi kasutatavad. Alternatiivina saab valemeid koostada siin.

  • No labels