Eesti keele kui teise keele B1-tasemel eeltestimine

Eesti keele kui teise keele B2-tasemel eeltestimine

7. või 8. klassi õpilane, kes on edukalt sooritanud B1-taset hindava eeltesti, saab registreeruda põhikooli eesti keele kui teise keele B1-tasemega ühitatud lõpueksamile. 9. klassi õpilane B1-taset hindavat eeltesti sooritada ei saa.

9., 10. ja 11. klassi õpilane saab eesti keele kui teise keele riigieksamile registreeruda juhul, kui talle on väljastatud eesti keele oskuse B1-taseme tunnistus ja ta on testide andmekogus edukalt sooritanud B2-taset hindava eeltesti. 12. klassi ja kutseõppeasutuse õpilane B2-taset hindavat eeltesti sooritada ei saa.

Eeltesti toimumise aeg

Eesti keele kui teise keele B1-taseme eeltest toimub 19. - 21. jaan 2022

Eeltesti toimumise aeg

Eesti keele kui teise keele B2-taseme eeltest toimub 12. - 14. jaan 2022

Registreerimine eeltestile

Kool registreerib 7. ja 8. klassi õpilased eesti keele B1-taseme eeltestile ajavahemikul 13. dets 2021 - 10. jaan 2022 infosüsteemis EIS.

Registreerimine eeltestile

Kool registreerib 9., 10. ja 11. klassi õpilased, kellel on B1-taseme tunnistus, eesti keele B2-taseme eeltestile ajavahemikul 13. dets 2021 - 10. jaan 2022 infosüsteemis EIS.

Kuidas eeltest toimub?

 1. Eeltesti saab sooritada ainult koolis.
 2. Eeltest on elektrooniline.
 3. Eeltest on eesti keeles.
 4. Eeltest kestab 60 minutit. Peale seda süsteem enam vastuseid ei salvesta.
 5. Eeltest koosneb kuulamis- ja lugemisülesannetest ning keele struktuuri ülesannetest. 

 6. Eeltestis olevaid ülesandeid saab lahendada ühesuunaliselt ehk juba vastatud ülesande juurde tagasi minna ei saa.
 7. Pärast eeltesti lõpetamist kuvatakse kohe testi tulemus.

Kuidas eeltest toimub?

 1. Eeltesti saab sooritada ainult koolis.

 2. Eeltest on elektrooniline.

 3. Eeltest on eesti keeles.

 4. Eeltest kestab 75 minutit. Peale seda süsteem enam vastuseid ei salvesta.

 5. Eeltest koosneb kuulamis- ja lugemisülesannetest ning keele struktuuri ülesannetest.

 6. Eeltestis olevaid ülesandeid saab lahendada ühesuunaliselt ehk juba vastatud ülesande juurde tagasi minna ei saa.

 7. Pärast eeltesti lõpetamist kuvatakse kohe testi tulemus.

Korraldamine, läbiviimine, tulemused

 1. Eeltest on elektrooniline ja toimub eksamite infosüsteemis EIS.
 2. Kool registreerib 7. ja 8. klassi õpilased eesti keele B1-taseme eeltestile infosüsteemis EIS hiljemalt 10. jaan 2022.
 3. Eeltesti saab sooritada ainult koolis.
 4. Kool jagab (vajadusel) eeltesti sooritavad õpilased gruppidesse ja märgib iga grupi testi toimumise aja EIS-is hiljemalt 10. jaan 2022.
 5. Kool määrab EIS-is eelltesti juures viibiva õpetaja (testi administraatori) hiljemalt 10. jaan 2022.
 6. Kool tagab igale eeltesti sooritavale õpilasele nõuetekohase internetiühendusega arvuti, hiire ja klaviatuuri. NB! Nõuded arvutile e-testis osalemiseks.
 7. Eeltesti sooritamiseks on igal õpilasel vaja kõrvaklappe.
 8. Õpilased istuvad klassis ühekaupa nii, et nad ei näe üksteise arvutiekraani.
 9. Eeltestil ei ole näidisülesandeid. 
 1. B1-taseme eeltest on elektrooniline.
 2. Eeltest on eesti keeles. Õpilased kasutavad eeltestimisel ainult EIS-i eestikeelset kasutajaliidest (interface).
 3. Eeltest koosneb kuulamis- ja lugemisülesannetest ning keele struktuuri ülesannetest. 

 4. Eeltestis olevaid ülesandeid saab lahendada ühesuunaliselt ehk juba vastatud ülesande juurde tagasi minna ei saa.
 5. Eeltest kestab 60 minutit. Peale seda süsteem enam vastuseid ei salvesta.
 6. Pärast eeltesti lõpetamist kuvatakse kohe eeltesti tulemus.
 1. Kui õpilased on eeltesti lõpetanud, kuvatakse neile kohe ekraanil eeltesti tulemus.
 2. Pärast seda, kui kõik õpilased on eeltesti lõpetanud, täidab testi administraator eeltesti toimumise protokolli.
 3. Eeltesti maksimaalne tulemus on 31 punkti.
 4. Kui eeltesti tulemus on vähemalt 23 punkti, kuvatakse tulemus "Test sooritatud. Võid registreeruda põhikooli B1-taseme eksamile."
 5. Vähem kui 23 punkti puhul kuvatakse tulemus "Test mittesooritatud. Põhikooli B1-taseme eksamile registreeruda ei saa."

Test toimub eksamite infosüsteemis EIS aadressil https://eis.ekk.edu.ee/

Juhendid on kasutamise järjekorras.

Enne testi

Testi toimumise ajal

Peale testi

B1-taseme eeltesti läbiviimise juhend.pdf

Korraldamine, läbiviimine, tulemused

 1. Eeltest on elektrooniline ja toimub eksamite infosüsteemis EIS.

 2. Kool registreerib 9., 10. ja 11. klassi õpilased, kellel on B1-taseme tunnistus, eesti keele B2-taseme eeltestile infosüsteemis EIS hiljemalt 10. jaan 2022.

 3. Eeltesti saab sooritada ainult koolis.

 4. Kool jagab (vajadusel) eeltesti sooritavad õpilased gruppidesse ja märgib iga grupi testi toimumise aja EIS-is hiljemalt 10. jaan 2022.
 5. Kool määrab EIS-is eelltesti juures viibiva õpetaja (testi administraatori) hiljemalt 10. jaan 2022.

 6. Kool tagab igale eeltesti sooritavale õpilasele nõuetekohase internetiühendusega arvuti, hiire ja klaviatuuri. NB! Nõuded arvutile e-testis osalemiseks.

 7. Eeltesti sooritamiseks on igal õpilasel vaja kõrvaklappe.

 8. Õpilased istuvad klassis ühekaupa nii, et nad ei näe üksteise arvutiekraani.

 9. Eeltestil ei ole näidisülesandeid. 

 1. B2-taseme eeltest on elektrooniline.

 2. Eeltest on eesti keeles. Õpilased kasutavad eeltestimisel ainult EIS-i eestikeelset kasutajaliidest (interface).

 3. Eeltest koosneb kuulamis- ja lugemisülesannetest ning keele struktuuri ülesannetest.
 4. Eeltestis olevaid ülesandeid saab lahendada ühesuunaliselt ehk juba vastatud ülesande juurde tagasi minna ei saa.
 5. Eeltest kestab 75 minutit. Peale seda süsteem enam vastuseid ei salvesta.
 6. Pärast eeltesti lõpetamist kuvatakse kohe eeltesti tulemus.
 1. Kui õpilased on eeltesti lõpetanud, kuvatakse neile kohe ekraanil eeltesti tulemus.

 2. Pärast seda, kui kõik õpilased on eeltesti lõpetanud, täidab testi administraator eeltesti toimumise protokolli.

 3. Eeltesti maksimaalne tulemus on 31 punkti.
 4. Kui eeltesti tulemus on vähemalt 23 punkti, kuvatakse tulemus "Test sooritatud. Võid registreeruda B2-tasemega ühitatud eksamile."
 5. Vähem kui 23 punkti puhul kuvatakse tulemus "Test mittesooritatud. B2-tasemega ühitatud eksamile registreeruda ei saa."

Test toimub eksamite infosüsteemis EIS aadressil https://eis.ekk.edu.ee/

Juhendid on kasutamise järjekorras.


Enne testi

Testi toimumise ajal

Peale testi

B2-taseme eeltesti läbiviimise juhend.pdf

Mis edasi?

Peale B1-taseme eeltesti edukat sooritamist registreerib kool 7. ja 8. õpilase B1-tasemega ühitatud eesti keel teise keelena põhikooli lõpueksamile.

Mis edasi?

Peale B2-taseme eeltesti edukat sooritamist registreerib 9., 10. ja 11. klassi õpilane ennast ise B2-tasemega ühitatud eesti keele kui teise keele riigieksamile.

Korduma kippuvad küsimused B1-taseme EELTESTI kohta

Ennekõike sobib selline võimalus varajase keelekümblusklassi õpilasele, hea eesti keele oskusega õpilasele, eesti õppekeelega koolis õppivale muu emakeelega õpilasele.

Eeltesti saab uuesti teha järgmisel õppeaastal.

7. klassi õpilane saab järgmisel õppeaastal eeltesti uuesti sooritada.

8. klassi õpilane sooritab järgmisel õppeaastal põhikooli lõpueksami.

Pärast B1-taseme eeltesti positiivset  sooritamist registreerib kool õpilase B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena põhikooli lõpueksamile.  Kui 7. ja 8. klassi õpilane soovib eesti keele teise keele B1-tasemega ühitatud eksami sooritamisest loobuda, siis kool õpilast eksamile ei registreeri. 

9. klassi õpilast B1-taseme eeltestile ei registreerita. 

Korduma kippuvad küsimused B2-taseme EELTESTI kohta

Ennekõike sobib selline võimalus varajase keelekümblusklassi õpilasele, hea eesti keele  oskusega õpilasele, eesti õppekeelega koolis õppivale muu emakeelega õpilasele.

Eeltesti saab uuesti teha järgmisel õppeaastal.

 

9. ja 10. klassi õpilased saavad järgmisel õppeaastal eeltesti uuesti sooritada.

11. klassi õpilane sooritab järgmisel õppeaastal gümnaasiumi lõpueksami.

Pärast B2-taseme eeltesti positiivset sooritamist registreerib õpilane ennast B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena riigieksamile. 9., 10. ja 11. klassi õpilasel on õigus eesti keel teise keelena B2-tasemega ühitatud eksami sooritamisest loobuda. 

12. klassi õpilast B2-taseme eeltestile ei registreerita. 

Korduma kippuvad küsimused B1-taseme EKSAMI kohta

 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) eksam toimub  31. mai 2022. 
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) eksam toimub  toimub 31. mai - 02. juuni 2022. 
Õpilasele väljastatakse eesti keele B1-taseme tunnistus, kui tema eksamitulemus on 60 ja enam punkti.
 • Kui 7. ja 8. klassi õpilane tegi B1-tasemega ühitatud lõpueksami ja sai B1 tasemetunnistuse,  siis peaks ta hiljem (kas 9. klassis või gümnaasiumis) sooritama B2-tasemega ühitatud eksami, sest positiivselt sooritatud eksamit ei pea uuesti tegema. Oluline on siinjuures, et B1-taseme eeltesti edukas sooritamine ei tähenda veel, et õpilane peab sel kevadel B1-tasemega ühitatud  lõpueksami tegema.  Õpilane peab otsustama, kas tema eesti keele oskus on piisav, saamaks võimalikult head hinnet  või peaks lõpueksami tegema hiljem.

Kui õpilane sooritas 9. klassis B2-tasemega ühitatud eksami (selle saab teha õpilane vaid juhul, kui tal on eelnevalt B1-taseme tunnistus) ning talle väljastatakse B2-taseme tunnistus, siis kirjutatakse tema põhikooli lõputunnistusele hindeks „väga hea“. 

 • Kui 7. ja 8. klassi õpilane sooritas küll B1-tasemega ühitatud lõpueksami, kuid ei saanud B1-tasemetunnistust, siis on tal võimalik sooritada põhikooli lõpueksam uuesti järgmisel aastal.  


 

Korduma kippuvad küsimused B2-taseme EKSAMI kohta

 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) eksam toimub  27. aprill 2022. 

 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) eksam toimub   28. - 29. aprill ja 02. mai 2022. 

Aprillis toimuva B2-tasemega ühitatud eksami tulemused avalikustatakse juunis, seega ei saa õpilane teha maikuus B1-tasemaga ühitatud eesti keele teise keelena eksamit, sest ta ei tea selleks ajaks oma eksamitulemust.

Õpilane peab tegema valiku, kumma eksami ta 9. klassi lõpus sooritab.

 • Kui õpilane on sooritanud B2-tasemega ühitatud eesti keele teise keelena ühtsete ülesannetega lõpueksami ja selle alusel on talle väljastatud eesti keele B2-taseme tunnistus, hinnatakse tulemust hindega „väga hea”.
 • Kui õpilane sooritas küll eesti keele B2-taseme eksamiga ühitatud eksami, kuid ei sooritanud seda tasemetunnistuse väljastamiseks nõutava tulemusega, arvestatakse põhikooli lõpetamisel eesti keele B1-taseme eksamiga ühitatud põhikooli lõpueksami tulemust. 

Õpilasele väljastatakse eesti keele B2-taseme tunnistus, kui tema eksamitulemus on 60 ja enam punkti.

     

Õpilane, kellel on gümnaasiumi riiklikust õppekavast tulenevalt õigus sooritada eesti keele kui teise keele eksam eesti keele riigieksami asemel, ei pea sooritama eesti keele kui teise keele eksamit, kui talle on väljastatud eesti keele C1-taseme tunnistus ning ta on selle esitanud koolile hiljemalt jooksva õppeaasta 20. märtsiks.

Need õpilased, kellel ei olnud põhikooli lõpetamiseks kohustuslik teha 2019/2020. õppeaastal lõpueksameid, saavad 12. klassis riigieksamitele registreerida B1-keeletaseme tunnistust omamata.

Jah, neil õpilastel peab olema B1-keeletaseme tunnistus. Konkreetsete olukordade lahendamiseks palume koolil pöörduda Harno poole: harno@harno.ee.

Gümnaasiumi õpilane sooritab riigieksami ühe korra, st õigusaktid ei näe ette gümnaasiumis õppijale korduvat riigieksami sooritamist. See võimalus on gümnaasiumi juba lõpetanud ehk nn varemlõpetanule.   

Kui õpilane tegi riigieksami ja sai B2-taseme tunnistuse 10. või 11. klassis, siis on tal edaspidi võimalus sooritada C1-tasemel eksam.  Oluline on siinjuures, et B2-eeltesti edukas sooritamine ei tähenda veel, et õpilane peab sel kevadel riigieksami tegema.  Õpilasel ongi kaalumise koht, kas tema eesti keele oskus võimaldab saada piisava kõrge punktisumma või peaks riigieksami tegema hiljem.  

See sõltub hariduspoliitilistest otsustest. Igal juhul vabastab C1-taseme tunnistus riigieksami sooritamisest ka paari aasta pärast.  

Lisainfo:


Polina Popova
Valdkonnajuht (eksamikorraldus)
735 0561
Polina.Popova@harno.ee

Kätlin Jürissaar
Spetsialist (eksamikorraldus)
735 0564
Katlin.Jurissaar@harno.ee


 • No labels