Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2019. aastast pakub Haridus- ja Noorteamet (endise nimega Innove) koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning rahvusvaheliselt tunnustatud testimisorganisatsiooniga Cambridge Assessment English Eesti gümnaasiumiõpilastele võimalust sooritada tasuta inglise keele Cambridge English C1 Advanced eksamit. C1 Advanced näol on tegu kõrgetasemelise teadmiste kontrolliga, mis tõendab enam kui 9000 ettevõtte, haridus- ja valitsusasutuse poolt nõutava keeleoskustaseme olemasolu.

Kes saavad osaleda? 

C1 Advanced eksamil saavad osaleda gümnasistid ja gümnaasiumiharidust omandavad kutsekoolide õpilased

  • kellel on läbitud riikliku õppekava järgi viis kohustuslikku inglise keele kursust;
  • kes on sooritanud elektroonilise eeltesti (CEPT) tulemusele “C1 või kõrgem”;
  • kes pole varem Haridus- ja Noorteameti (end. Innove) poolt korraldataval C1 Advanced eksamil osalenud.

Eeltesti (CEPT) I sessioon: 1. – 18. sept 2020
C1 Advanced sügissessioonile registreerimine EIS-is: 28.sept–9.okt 2020
C1 Advanced sügissessioon: 23. nov – 6. dets 2020 (kirjalik eksam 5. detsembril)

Eeltesti (CEPT) II sessioon: 7. – 22. dets 2020, pikendatud kuni 12.01.2021
C1 Advanced kevadsessioonile registreerimine EIS-is: 4. – 20. jaan 2021
C1 Advanced kevadsessioon: 20. märts – 1. aprill 2021 (kirjalik eksam 27. märtsil). NB! UUS AEG: 24. aprill – 6. mai 2021 (kirjalik eksam 24. aprillil)

Eeltesti (CEPT) III sessioon: 19. aprill – 31. mai 2021. NB! UUS AEG: 3. mai – 11. juuni 2021 (v.a. 19. mai)
Septembris 2021.-22. õ-a eeltesti (CEPT) I sessioon: 1. – 10. sept 2021
C1 Advanced sügissessioon: 22. nov – 5. dets 2021 (kirjalik eksam 4. dets)


TÄHELEPANU!

Seoses tervisekriisi ja Eestis kehtestatud täiendavate piirangutega on Cambridge C1 Advanced eksamisessioon edasi lükatud. Ajavahemikus 20. märts kuni 1. aprill 2021 eksamit ei toimu. 

C1 Advanced eksamisessiooni uus aeg on järgmine 

  • 24. aprillil 2021 kirjalik eksam
  • 24. aprill - 6. mai 2021 suulised eksamiosad 

Õpilastele saadame uue info eksamikoha ja -aja kohta hiljemalt 9. aprillil.

Täiendavate küsimustega palun pöörduge Haridus- ja Noorteameti Cambridge C1 Advanced eksami koordinaatori Katriin Visamaa (katriin.visamaa@harno.eepoole. 

Viide: Haridus- ja Teadusministeeriumi uudis 11.03.2021


Haridus- ja Noorteameti kaudu sooritatava C1 Advanced eksami puhul ei ole riigieksami asendamiseks vaja esitada eraldi tunnistust, seega on abituriendil gümnaasiumi lõpetamiseks võimalik eksamit sooritada nii sügisel kui ka kevadisel eksamisessioonil. 

Eksami tulemused

Eksami tulemused avalikustatakse Results Service for Candidates portaalis 4-6 nädalat pärast kirjaliku eksami toimumist. Tulemuste nägemiseks peab õpilane esmalt looma antud veebilehel kasutajakonto ning seejärel sisestama Confirmation of Entry failis saadetud andmed: "ID Number" ja "Secret Number". Confirmation of Entry PDF fail saadeti igale eksamil osalejale Cambridge`i süsteemist ca nädal enne eksamit koos eksamipäevaks vajaliku infoga.

Tulemused laaditakse EISi üles ca 1,5 kuud pärast kirjaliku eksami toimumist.

Pabertunnistused jõuavad Eestisse umbes kaks kuud pärast eksamit. Tunnistused saadetakse kooli, kus õpilane eksami sooritamise ajal õppis.


CEPT EELTEST


C1 Advanced eksamile pääsemiseks tuleb õpilastel sooritada arvutipõhine adaptiivne eeltest (Cambridge English Placement Test ehk CEPT). Osalemiseks tuleb õpilasel ühendust võtta oma kooli C1 Advanced kontaktisikuga.

CEPTi saavad õpilased sooritada vaid oma koolis ning selleks kulub 30-45 minutit. Test hindab lugemis- ja kuulamisoskust ning keelestruktuuride alaseid teadmisi.

Tulemused selguvad kohe pärast eeltesti sooritamist ja need esitatakse järgmiselt:

CEPT tulemus / eeldatav keeletase

0-9 / Below A1
10-19 / A1
20-29 / A2
30-39 / B1
40-49 / B2
50 / C1 or above

Õpilane saab ennast C1 Advanced eksamile registreerida vaid juhul, kui eeltesti tulemusena määratakse tema keeletasemeks “C1 or above”. Õpilastel, kes sooritavad CEPTi madalamale tulemusele, tuleb gümnaasiumi lõpetamiseks osaleda inglise keele riigieksamil ja/või nende poolt valitud rahvusvahelisel eksamil mõnes teises võõrkeeles (vene, saksa, prantsuse).

CEPT tulemus kehtib üks aasta.


(blue star)  Täpsemad juhised eeltesti läbiviimise kohta leiab siit.


ETTEVALMISTUS C1 ADVANCED EKSAMIKS


C1 Advanced eksamit õpetajatele tutvustavate veebiseminaride slaidid 

Cambridge Assessment Englishi poolt korraldatati 2020. aastal õpetajatele veebiseminarid, mis andsid ülevaate nii C1 Advanced eksami kirjaliku (lugemine, keelestruktuurid, kirjutamine ja kuulamine) kui ka suulise osa erinevatest ülesandetüüpidest. Samuti anti juhiseid sobivate lisamaterjalide leidmiseks ning ideid ja strateegiaid õpilaste paremaks ettevalmistamiseks.

Veebiseminaride materjalidega saab tutvuda siin:


Üldised juhendmaterjalid õpetajatele ja õpilastele


Õpilastele

VIDEOD:

· C1 Advanced Reading: tips for self-study: https://www.youtube.com/watch?v=fzmBdMnBFPI

· C1 Advanced Use of English: top tips for self-study: https://www.youtube.com/watch?v=z0smkJT6-j4&feature=youtu.be

· C1 Advanced Writing for self-study: https://www.youtube.com/watch?v=hzwo4KzL4iM&feature=youtu.be

· C1 Advanced Listening for self-study: https://www.youtube.com/watch?v=wFTlgKmRp-I&feature=youtu.be

· C1 Advanced Speaking: https://www.youtube.com/watch?v=8YT7Ul52pw0&feature=youtu.be

PDF MATERJALID:

· Prepare for C1 Advanced in self-study mode - Reading: https://drive.google.com/file/d/1G5PULweeiUFHfvvLdzq5S_QPPv8zyWRw/vie

· Prepare for C1 Advanced in self-study mode - Use of English: https://drive.google.com/file/d/1kh8_GNQtbPCTRLtdt-r2cmZckuNZB421/view

· Prepare for C1 Advanced in self-study mode - Writing: https://drive.google.com/file/d/1JuZeftcLYW3K1Zw3Ki7O1tBjz7sDIZGp/view

· Prepare for C1 Advanced in self-study mode - Listening: https://drive.google.com/file/d/1tZMLiyY2kfYI_Cz3pTX1QliwOkEa4Eo-/view

PROOVITESTID:

· Sample tests (paper-based and computer-based exams): https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/advanced/preparation/

Lisainfo:


Kristel Kriisa
Cambridge C1 Advanced eksamikorralduse juht
735 0753
kristel.kriisa@harno.ee

Katriin Visamaa
Cambridge C1 Advanced koordinaator
735 0642
katriin.visamaa@harno.ee

Anu Lutsepp
Cambridge C1 Advanced koordinaator
735 0683
anu.lutsepp@harno.ee 

  • No labels