Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Õpilane, kes ei õpi eesti õppekeelega koolis, kuid kelle eesti keele oskus ületab ainekavas nõutud õpitulemused, saab eesti keele kui teise keele lõpueksami sooritada enne kooliastme lõppu.

  • 7. või 8. klassi õpilane, kes on edukalt sooritanud eesti keele B1-taset hindava eeltesti, saab registreeruda põhikooli eesti keele kui teise keele B1-tasemega ühitatud lõpueksamile.

  • 9., 10. ja 11. klassi õpilane saab eesti keele kui teise keele B2-tasemega ühitatud lõpueksamile registreeruda juhul, kui talle on väljastatud eesti keele oskuse B1-taseme tunnistus ja ta on edukalt sooritanud eesti keele B2-taset hindava eeltesti.

  • No labels