Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

E-testide katsetamine

Digipööre on programm, mille käigus Haridus- ja Noorteamet koostöös HTMiga arendab e-hindamist ja e-õppevara. Digipöörde programmis viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ tegevusi, mille laiem eesmärk on toetada õppijast lähtuva õpikäsituse rakendumist. 

Käesolevad katsetused on vajalikud e-hindamise arendamiseks. Katsetuste käigus katsetatakse üldhariduskoolides uutel alustel välja töötatud e-teste ja e-ülesandeid, eesmärgiga saada sisulist ning vormilist tagasisidet. E-testide katsetuste ajakava asub lehel E-testide katsetamine 2021. aasta kevadperiood. Leht on mõeldud kõigile huvilistele, kes tahavad teada, kuidas ja millal katsetused toimuvad.
  • No labels