Täiendusõppe kirjelduse ehk õppekava lisamine

Õpisündmuse toimumise info eeldab täiendusõppe kirjelduse olemasolu. Seega kõigepealt peab looma täiendusõppe kirjelduse.

Klikates peamenüüst Haldamine -> Täiendusõppe kirjeldused -> Lisa täiendusõppe kirjeldus, saad lisada uue kirjelduse. Kirjeldust saab lisada projektijuhi või halduri rollis. Koolitaja saab kirjeldust muuta, kui talle on see õigus antud.

Avaneb täiendusõppe kirjelduse sisendvorm, milles on väljad nii täiendusõppe kirjeldamiseks kui ka korraldajale tema töös vajalike tunnuste lisamiseks. Vorm on mahukas, mistõttu esitatud kolme järjestikuse pildina:


Kõik tärnidega märgitud väljad on kohustuslikud täita.

Nõuanne: kui selle õppekava toimumised on enamjaolt tasuta, kirjuta Hind osalejale välja väärtuseks 0, siis süsteem asendab lõppkasutaja jaoks väljendiga “tasuta”. (Märkus: üksiku tasulise kursuse juures saad kursusele ka hiljem hinna määrata.)


Pane tähele, et osad väljad on kujundusvõimalustega (saab lisada linke, pilte jms), osad on tavatekstina.

Tähtis: kujundusvõimalusega välja sisse kirjuta sisu otse või aseta sinna ainult puhastatud tekst (kasuta nt Notepadi), ära aseta otse wordist või pdf-ist kopeeritud teksti otse välja.


Lõpudokumendi väljas teeb korraldaja otsuse, kas õpisündmuse lõppedes väljastatakse osalejale tunnistus või tõend. NB! Lõpudokumendi mallide loomise tegevused on kirjas peatükis 5. Dokumendimallide loomine.Olles täitnud kõik vajalikud väljad, on lõpus valikud Kirjelduse seadistuste kohta:Õppekava seadistused

Koolitaja saab muuta seda kirjeldust – projektijuhina teed valiku, kas koolitaja saab selle õppekava kirjeldust muuta ja täiendada.

Võimaldab sessiooni – tähista, kui on teada, et selle õppekava sees võib esineda kontaktpäevi, milles osalejad jagatakse paralleelselt toimuvatesse töötubadesse. 

Võimalda kontaktisikul muuta kirjeldust. Kontaktisik = selle õpisündmuse projektijuhi rollis olev kasutaja. Vaikimisi on linnuke lisatud.

Võimalda kontaktisikul muuta staatust – kui sisse lülitatud, saab Projektijuht-kontaktisik määrata kirjelduse staatust, vaikimisi ei ole linnukest lisatud, lisa, kui töökorraldus näeb ette, et juhid ise õppekava staatust. Täiendusõppe kirjelduse staatustest loe siit.

Mitu päeva enne toimumise algust on registreerijal võimalik õpisündmusest loobuda. Kui õppekaval on hind, siis arv selles väljas näitab osalemisest loobumise korral, mitmel päeval enne kursuse algust võib korraldaja rakendada leppetrahvi. Süsteemi vaikimisi väärtus on 7, selle kirjutab haldur üle asutuse kesksetes sätetes, selle omakorda saab kirjutada üle tegevusliinis ning veelkord õppekava kirjelduses.

Üleviimise korral teisele toimumisele: mitu päeva enne toimumise algust on osalejal õigus osalemisest loobuda, kui tegemist on korraldaja-poolse osaleja üleviimisega ühelt toimumiselt teisele (nt kui kursus ei täitu piisava arvu osalejatega). Süsteemi vaikimisi väärtus on 7, selle kirjutab haldur üle asutuse kesksetes sätetes, selle omakorda saab kirjutada üle tegevusliinis ning veelkord õppekava kirjelduses.

Ootenimekiri ootab vastuseid (aeg tundides). Süsteemi vaikeväärtus on 48 tundi, õppekava kirjelduses saab seda muuta. Ootenimekirja toimimise loogikat loe siit.

Täiendusõppe kirjelduse salvestamine

Mis on erinevus töönuppude “Salvesta” ja “Salvesta ning anna märku” vahel?  

Salvesta – jätab salvestavale rollile kõik õigused alles, et kirjeldust edaspidigi muuta.
Salvesta ja anna märku – võtab salvestavalt rollilt (projektijuht, koolitaja) õigused toimetamiseks ära ja võimaldab edasisi muudatusi teha ainult  halduri rollis olevatel kasutajatel.

Täiendusõppe kirjeldamine täismahus

Täiendusõppe kirjeldamine eelmises peatükis kirjeldutud vormil ja detailides ei ole kogu ettevalmistus!

Kirjelduses tuleb halduri/ projektijuhi rollis lisaks

  • kirjeldada õppekava struktuuri (õppekava jaotumist kontaktpäevadeks/ mooduliteks),
  • loetleda koolitajad, kes potentsiaalset võivad selle õppekava osalejatele edasi anda
  • seostada vajalikud dokumendimallid
  • ja seostada vajalikud tagasisidemallid.

Eelnevat tehes saab luua õppekava kirjeldusele toetudes nii mitu kursust ehk toimumist, kui vaja. Seejuures iga loodud toimumine arvestab ja kasutab tehtud tööd ja määratud valikuid. 

Täiendusõppe kirjeldamine struktuurselt

Õppekava saab sisaldada ei ühtki kuni mitut kontaktpäeva. Näiteks üleni e-õppes toimuva ja iseseisvat õpet eeldaval õppekaval ei pruugi olla ühtki kontaktpäeva.

Õppekava saab sisaldada nii mooduleid kui kontaktpäevi. Moodul on teisisõnu temaatiline üksus. TÄHTIS: ära aja õppekava struktuuri osaleja jaoks keeruliseks. Kasuta mooduleid, kui see on sisuliselt vältimatu – kui kontaktpäevad tõepoolest rühmituvad mingiteks temaatilisteks üksusteks, enamasti piisab vajaliku arvu kontaktpäevade loomisest.

Kui kasutad nii mooduleid kui eraldiseisvaid (mitte mooduli sees olevaid) kontaktpäevi, siis moodulivälise(d) kontaktpäeva(d) pead sisestama esmajärjekorras, alles siis sisestad moodulid.

Moodulid omakorda võivad sisaldada kontaktpäevi. Taaskord: nt üleni e-õppes toimuva ja iseseisvat õpet eeldaval õppekaval võib olla null kuni mitu moodulit, kuid ei ühtki kontaktpäeva nende sees.

Moodulile võib määrata mahu akadeemilistes tundides. Moodulil võib olla omaette eesmärk ja sisu. Mooduli sees võib(võivad) omakorda olla sündmus(ed). Õppekava ei pea sisaldama nii mooduleid kui sündmuseid.

  • Ave märkus iseendale, kui tehtud, kustutan: muuda süsteemis 'sündmuse' silt 'kontaktpäevaks'. 'Sündmus' on liiga mitmetähenduslik arvestades, et kasutame ka väljendit 'õpisündmus'. Vajadusel vaheta kõik pildid!

Koolitaja(te) lisamine

Koolitajana saab õppekava kirjelduse juurde siduda ainult kasutajaid süsteemist. See tähendab, et koolitaja peab eelnevalt olema end süsteemi kasutajaks registreerinud. Projektijuht ja haldur saavad lisada isiku süsteemi (teha temast Juhani kasutaja) nö isiku selja taga, kuid pigem on see ebasoovitav tegevus. Inimene registreerib end Juhani kasutajaks pigem iseseisvalt.

Dokumendimallide seostamine õppekavaga

Dokumendimalle saab luua halduri rollis, vt SIIT

  • Ave märkus iseendale, kui tehtud, kustutan: SEO ja UI mõttes on kõik nn 'siit' lingid väärtusetud. Otsingumootor hindab parema reitinguga seda sisu, mille linke on sisustatud kontekstis oluliste väljenditega. Asenda läbivalt kogu juhises 'siit' täisväljendiga.

Tagasisidemallide seostamine õppekavaga

Tagasisidet saab küsida eraldiseisvalt vastavalt lõpetanutele või mitte-lõpetanutele mõeldud ankeediga. Süsteem väljastab seotud tagasisideankeedi osalejale hetkel, kui toimumise andmetes määratakse konkreetne osaleja lõpetanuks või mitte-lõpetanuks. 

Kirjelduse staatused

 

Kirjelduse staatust muudetakse õppekava kirjelduse ees oleva lipu ikooni kaudu - Sisestamisel, avalik ja nähtav, peidetud, arhiveeritud. Süsteem ei tee õppekava avaldamist kursususte loomise eelduseks tehniliselt kohustuslikuks, kuid töökorralduslikult on iga õppekava kirjeldus pigem avalikustatud kui sisestamisel või peidus. Avalik ehk avaldatud täiendusõppe kirjeldus on kasutajatele leitav peamenüüst koolitusportfelli rubriigist ning seega annab signaali, et vajaduse korral on see korraldajalt tellitav.

Kontaktpäeva sisse paralleelsete sessioonide ehk töötubade lisamine

Sessioone saab sisestada, kui see omadus on õppekava kirjelduses määratud ning kui õppekavas on kirjeldatud kontaktpäev, mille sees õpitegevus on ette nähtud jagunema paralleelselt toimuvateks.

Vali konkreetne kontaktpäev, mille sisse hakkad sessioone sisestama. Vajuta töönuppu Muuda sessioone.

Avaneb vaade, kus töönuppe Lisa uus periood ja Lisa uus sessioon kasutades on võimalik lisada vajalik info sessioonide/ töötubade kohta, sh töötoa nimi, maksimaalne osalejate arv, töötoa kirjeldus
  • No labels