Asenduskoodid on domumendimalli loomisel lõigus "Asendused" ja asuvad "Vaata täpsemalt" lingi taga.

Tunnistus, tõend, hinneteleht ja nende ESF-tüübid

Seda tüüpi dokumentidele saab tuua järgmisi asenduskoode:

{{page}} - Lehe number

{{pageTotal}} - Lehekülgi kokku

{{number}} - Genereeritud number

{{personName}} - Eesnimi + perenimi

{{personalCode}} - Isikukood

{{trainingName}} - Täiendusõppe nimetus

{{trainingStart}} - Toimumise alguskuupäev (pp.kk.aaaa)

{{trainingEnd}} - Toimumise lõppkuupäev (pp.kk.aaaa)

{{trainingPeriod}} - Toimumise periood (kui on üks päev, siis ei ole lõppkuupäeva, kui on ühel aastal, siis: pp.kk - pp.kk.aaaa))

{{trainerNames}} - Toimumise koolitaja(d)

{{academicHours}} - Kogumaht akadeemilistes tundides

{{signerName}} - Allkirjastaja nimi (eesnimi + perenimi)

{{signerPosition}} - Allkirjastaja amet

{{signingDate}} - Allkirjastamise kuupäev

{{institutionName}} - Täiendusõpet korraldav asutus

{{courseTopics}} - Täiendusõppe teemad

{{learningOutcomes}} - Täiendusõppe õpiväljundid

{{courseType}} - Täienduseõppe tüüp

{{courseCode}} - Õppekava kood

{{additionalText}} - Lisa tekst

{{modulesTable}} - Valitud moodulite tabel

{{evaluationMethod}} - Hindamisviisid

{{assessmentTable}} - Nõuded hindamisel

{{contactHours}} - Kontaktsed tunnid

{{trainingCode}} - Toimumise ehk kursuse kood

Allkirjaleht ja selle ESF-tüüp

{{page}} - Lehe number

{{pageTotal}} - Lehekülgi kokku

{{trainingName}} - Täiendusõppe nimetus

{{trainingStart}} - Toimumise alguskuupäev (pp.kk.aaaa)

{{trainingEnd}} - Toimumise lõppkuupäev (pp.kk.aaaa)

{{trainingPeriod}} - Toimumise periood (kui on üks päev, siis ei ole lõppkuupäeva, kui on ühel aastal, siis: pp.kk - pp.kk.aaaa))

{{eventTrainerNames}} - Kontaktpäeva koolitajad (kui ei ole kontaktpäevale valitud, siis võtab autom. toimumisel märgitud koolitajad)

{{eventPlace}} - Kontaktpäeva toimumiskoht, kui ei ole valitud, siis kasutab toimumise/ kursuse oma

{{eventName}} - Kontaktpäeva nimi, kui kuulub moodulisse, vaikimisi tühik

{{moduleName}} - Mooduli nimetus (kui kontaktpäev kuulub moodulisse, vaikimisi tühik)

{{academicHours}} - Kogumaht akadeemilistes tundides

{{institutionName}} - Täiendusõpet korraldav asutus

{{courseType}} - Täienduseõppe tüüp

{{courseCode}} - Õppekava kood

{{ESFTable}} - Allkirjalehe tabel - ESF, kõik väljad

{{simpleTable}} - Allkirjalehe tabel – ees-, perenimi, töökoht, e-post, majutus, kontaktpäev) (korrastasin  21.03.2021 16:45

{{lightTable}} - Allkirjalehe lihtsustatud tabel (ees-, perenimi, isikukood, kontaktpäev) (Märkus: lisan sildile ID=2448 info sulgudes 

{{complexTable}} - Allkirjalehe tabel - rohkem (ees-, perenimi, isikukood, telefon, töökoht, e-post, majutus, kontaktpäev)

{{contactHours}} - Kontaktsed tunnid

{{themeList}} - Moodustab päevakavaelementide info najal loetelu: Teema (koolitaja) - n akad.t

{{trainingCode}} - Toimumise ehk kursuse kood

Kirjelduse (õppekava) PDF-mall

{{page}} - Lehe number

{{pageTotal}} - Lehekülgi kokku

{{courseAcademicHoursTable}} - Maht akad.t

{{trainerQualification}} - Koolitaja kvalifikatsioon

{{curriculumGroupName}} - Õppekavarühma nimetus

{{curriculumGroupCode}} - Õppekavarühma kood

{{learningEnvironment}} - Õppekeskkonna kirjeldus

{{finishingCriterion}} - Lõpetamise tingimused

{{courseModulesInfo}} - Moodulid (õppe sisu)

{{evaluationMethod}} - Hindamisviisid

{{confirmationDate}} - Õppekava kinnitamise kuupäev

{{learningOutcomes}} - Täiendusõppe õpiväljundid

{{institutionName}} - Täiendusõpet korraldav asutus

{{directiveNumber}} - Käskkirja number

{{assessmentTable}} - Nõuded hindamisel

{{courseLanguage}} - Läbiviimise keel

{{contactPerson}} - Õppekava kontaktisik

{{academicHours}} - Kogumaht akadeemilistes tundides

{{targetGroups}} - Sihtrühm

{{trainingName}} - Täiendusõppe nimetus

{{documentType}} - Dokumendi tüüp

{{courseTopics}} - Täiendusõppe teemad

{{contactHours}} - Kontaktsed tunnid

{{presumption}} - Nõuded õppe alustamiseks

{{description}} - Õppe sisu

{{courseCode}} - Õppekava kood

{{courseBase}} - Õppekava koostamise alus


  • No labels