/asutus/
/aadress, üldkontakt/
/reg-kood/


/kuupäev, kirja nr/

Taotlus


/asutus/ soovib täiendusõppe haldamiseks ja korraldamiseks kasutusele võtta täienduskoolituste infosüsteemi Juhan (ISKE klass K1/ T1/ S2), mis toimib on-nagu-on (as-is) põhimõttel.
Kinnitan, et asutus on EHISes registreeritud kui täienduskoolitusasutuse pidaja.

Asutuse halduri rolli kasutab (kasutavad): /töötaja nimi/, /isikukood/, /e-postiaadress/


/allkirjastatud digitaalselt/
/asutuse juhi või volitatud isiku nimi/
/amet/

/kirja koostaja/
/koostaja kontakt(id)/


  • ISKE väärtuste selgitus: K = käideldavus, T = terviklus, S = salajasus; vt ka https://www.ria.ee/et/kuberturvalisus/infosusteemide-turvameetmete-susteem-iske.html
  • On-nagu-on kasutuspõhimõte selgitus: täienduskoolituste infosüsteemi Juhan täiendusõppe info korraldamiseks ja haldamiseks kasutav asutus arvestab teenuse võimalustega, nagu need on; võib teenuse kohta teha ettepanekuid, mida tootearenduses võetakse võimalusel (vahendite olemasolul) arvesse, kui need parandavad teenust universaalselt kõigi korraldajate jaoks.
  • No labels