Sisu sellel leheküljel


Vajalik eelinfo

T Ä H T I S

Tagasisideankeedi tüüp peab kokku langema õppekava tüübiga.

PS/ ava linke teadmusbaasis mitte vasakhiireklõpsuga, vaid paremhiireklõpsuga pluss 'Open link in new tab' – nii ei kao juhis vaateväljalt.

Vaata näiteks https://koolitus.edu.ee/course/2153 - õppevorm: auditoorne. Järelikult peab selle õppekava toimumiste (ehk kursuste) tagasiside koguma ankeediga, mille õppevormiks on ka valitud: auditoorne. See nõue tuleneb süsteemi ülesehitusest, seostest andmemudelis.

Sisuline pool: järgneva juhisega muudetakse elektrooniliseks RKT kursuste tagasiside vorm.pdf.

Ankeedi loomine

Iga asutus saab luua tagasisideankeete nii palju, kui koolitustegevuses vaja, arv ei ole piiratud. RKT tagasisideankeete on teoreetiliselt vaja kolm – vt eelmist punkti: õppevorme on Juhanis kolm, seega igale vormi tüübile oma ankeet (PS/ tulevikus vbl ühtlustame-ühendame nii, et tagasisideankeet ei ole sõltuv õppekava vormist).

Asutuse haldur ja projektijuht saavad sisse loginuna navigeerida peamenüüst: Haldamine→ Tagasiside haldamine → Küsimustike mallid ehk aadressil https://koolitus.edu.ee/manage/feedback_templates luua uue ankeedi, vajutades töönupule "Lisa küsimustiku mall", avaneb aken (pilt1):

pilt 1

Märkus: pildil 1 puudub tegelik ankeedi sissejuhatuse ja lõppsõna tekst.

Näiteks Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse RKT ankeedid on pildil 2:

pilt 2


Küsimuste lisamine

T Ä H T I S

RKT ankeedis vajalikud küsimused on küsimuste panka juba loodud ja neid ei pea hakkama uuesti sisestama.

Küsimuste lisamiseks ava aadressilt https://koolitus.edu.ee/manage/feedback_templates vajalik ankeedimall (pilt 3):


pilt 3

Avaneb järgnev vaade ankeedile (pilt 4), millel on näha, et ankeedist on ainult raam, ühtegi küsimust ega muud elementi ei ole veel lisatud:

 pilt 4

Vajuta töönupule "Lisa element". Avanevas sisendaknas (pilt 5) vali, millist elementi hakkad sisestama. Esimese elemendina vali "Pealkiri", misjärel tekib võimalus sisestada RKT malli esimene vahepealkiri "Hinnang koolitusele" ning vajuta "Salvesta" (pilt 6).

pilt 5

pilt 6

Esimeseks küsimuseks ankeedis on palve anda üldine hinnang koolitusele. See küsimus on küsimuste pangas tunnusega 45117 ning küsimuse saab lisamise hetkel tunnuse abil üles otsida.

Vajuta küsimuse lisamiseks töönupule "Lisa element" ning seekord vali avanevas sisendaknas "Küsimustepanga küsimus" (pilt 7):


pilt 7

HEA NÕU

Just küsimuse tunnuse ehk identifikaatori abil on kõige mõistlikum suurest pangast täpselt see vajalik küsimus üles otsida, sest nii mõnigi küsimus on pangas mitu korda samamoodi sõnastatud, kuid võib olla erineva seadistusega (kohustuslik/ mittekohustuslik jms).

Vali küsimuseväljale see küsimus, mille identifikaatori abil leidsid ning salvesta (pilt 8):

pilt 8

Edasi järgi ankeedi loomisel spikrit, lisades küsimusi ja (vahe)pealkirju just selles järjekorras.

Spikker

pealkiri
Hinnang koolitusele
45117
Palun anna oma üldine hinnang koolitusele. Skaalal on 6 - suurepärane kuni 1 - väga halb
45165
Kuidas oled nõus järgmiste väidetega koolituse sisu kohta?
45170
Soovi korral kommenteeri üldhinnanguid koolitusele
pealkiri
Hinnangud koolitaja(te)le
45171
Koolitajal oli õppijatega hea kontakt
45172
Koolitaja käsitles teemat selgelt ja arusaadavalt
45173
Koolitaja tunneb valdkonda väga hästi
45174
Koolitusmaterjalid olid head
45175
Soovi korral kommenteeri hinnanguid koolitaja(te)le
pealkiri
Hinnangud koolituse korraldusele
45176
Kuidas oled nõus järgmiste väidetega koolituse korralduse kohta?
45183
Soovi korral kommenteeri hinnanguid koolituse korraldusele
pealkiri
Üldised küsimused koolituse kohta
45181
Milliseid koolitusi soovid edaspidi?
45182
Kuidas koolitusest teada said?

Tulemus haldusvaates

Kui ankeedile on kõik küsimused lisatud, on ankeet haldusvaates järgmine (pilt 9):

pilt 9

Valmis ankeedi seosed

Ankeedi seostamine õppekava kirjeldusega

Ankeedist on kasu siis, kui ta pärast valmimist ka õppekava kirjeldusega seostatakse (pilt 10).

pilt 10

Ankeedi seos kursusega

Kui ankeet on seostatud õppekava kirjeldusega, siis selle õppekava alusel tehtud toimumiste ehk kursustega ongi ankeet automaatselt seotud, eraldi mingeid toiminguid ei ole vaja teha.

Süsteem väljastab kõigile selle õppekava kursustel (pilt 11) osalejatele lõpetanuks märkimisel automaatteates just selle ankeedi lingi – igale osalejale ainulaadsel URL'il.

pilt 11

Tulemus lõppkasutaja vaates

Igale kursusel osalejale saadetakse lõpetanuks/ mittelõpetanuks määramise hetkel Juhanist automaatteade, milles on ainulaadne link tagasisidevormile. URLi abil teab süsteem, kas konkreetselt see osaleja on või ei ole tagasisideankeedile juba vastanud. Mittevastamise korral saadab süsteem osalejale kaks korda meeldetuletuse: nädala ja kahe nädala möödumisel esialgsest väljasaatmiskuupäevast.

Lõppkasutaja näeb tagasisideankeeti nii, nagu kuvatud pildil 12.

Märkused pildil

  • Hetkel ei ole ankeedile veel sisestatud õiget sissejuhatust
  • Tähelepanu! Koolitaja nimi/ koolitajate nimed, kui kursusel on mitu koolitajat - ilmuvad koolitaja maatriksküsimusse automaatselt, kui koolitajad on seotud õppekavaga ning kursuse juures on see koolitaja/ need koolitajad tähistatud, kes konkreetset kursust õpetavad
  • Hetkel ei ole ankeedile veel sisestatud õiget lõppsõna

pilt 12


AR 18.05.2021 11:24
  • No labels