1. TEENUSE KIRJELDUS


Nimetus E-koolikott
Teenuse andmete omanik ehk andmete vastutav töötleja Haridus- ja Noorteamet (peakasutaja)
IKT teenuse omanik ehk andmete volitatud töötlejaHaridus- ja Noorteamet
Põhifunktsionaalsuse lühikirjeldus (otstarve)

Digitaalne õppevara portaal E-koolikott võimaldab õppekava alusel ja märksõnastatult koondada digitaalset õppevara ühte veebikeskkonda.


Seadused, määrused (kui on)Põhikooli- ja gümnaasiumi seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv
Haridus- ja teadusministri määrus „Õppekirjandusele esitatavad nõuded, õppekirjanduseretsenseerimisele ja retsensentidele esitatavad miinimumnõuded ning riigi poolt tagatava minimaalse õppekirjanduse liigid klassiti ja õppeaineti“
(24.03.2016, registreerimisnumber 1.1-1/16/13)
Mittetöötamise mõju tööptotsessile 

Mittetöötamise mõju on väike.

Seotus teiste teenustega

Liidestatatud X-tee kaudu EHIS-ega.
Sisselogimine võimalik HarID, ID-kaardiga ning eKooli ja Stuudiumi kontoga.

Õppematerjalide loomiskeskkond Sisuloome (sisuloome.e-koolikott.ee)

Volitatud kasutajad ja õiguseprofiilid (ajaühikus, üldse ja perspektiiv tulevikus)Volitatud kasutajateks on kasutajad, kellele kuuluvad HarIDi portaalis asutuse administraatori ja sekretäri rolliga kasutajakontod. Volitatud kasutajatel on ligipääsud asutuse siseteenuste kasutajate kontode haldamisele.
Teenuse maksumus
Teenus on tasuta kasutamiseks.

2. TEENUSE ASUKOHT


Live keskkond [asukoht]https://e-koolikott.ee/ 
Arenduskeskkond [asukoht]Net Group OÜ (arendaja) juures
Testkeskkond [asukoht]https://test.e-koolikott.ee/ 
Dokumentatsiooni [asukoht] https://github.com/hariduspilv/koolikott

3. TEENUSE TINGIMUSED 


Abiks
Tööaeg (süsteemide kasutamise aeg) 24h
KatkestusedPlaneeritud hooldusaken igal teisipäeval ja neljapäeval kell 14-16Millistel tingimustel toimub muudatuste tegemine?  Millistel aegadel on lubatud katkestused
Käideldavus K1tööaeg, eelnevalt kokkulepitud vajalikul/nõutaval tööajal kasutamiskõlblike andmete õigeaegne ja hõlbus kättesaadavus selleks volitatud tarbijaile;
TerviklusT1, muudatused töövälisel ajal, teavitamine:kvaliteet, andmete õigsuse/ajakohasuse tagatus ning päritolu autentsus ja volitamatute muudatuste puudumine
Salastatus S1salastatud; andmete kättesaadavus ainult selleks volitatud tarbijatele ning kättesaamatus kõigile teistele.
Varundus- ja taasteplaan (lühidalt) 

Varukoopiate tegemine toimub vähemalt 1 kord ööpäevas.

Andmetest säilitatakse varukoopiad viimase kolme kuu alguse, viimase kolme nädala alguse ja viimase 4 päeva seisuga.

Varundus asub EENeti varundusklastris (borg).
Reageerimis- ja lahendamisajad: Reageerimisaeg 30 min, lahendusaeg kuni kaks tööpäevatavapäraselt 30 min kasutaja pöördumise reageerimiseks ja lahedamine vastavalt määratud ISKE klaassile 
Seire 
Milliseid tõrkeid tuleb automaatselt monitoorida
4. KONTAKTID
PeakasutajaHaridus- ja Noorteamet
Teenuse osutajaHaridus- ja Noorteamet
ProjektijuhtLiisa Soosuu, liisa.soosuu@harno.ee
ArendajaNet Group OÜ
HaldajaHaridus- ja Noorteamet
Kasutajatugie-koolikott@harno.ee
5. TEHNILINE KIRJELDUS 
Nõuded rakendustarkvarale Linux Debian 9.0;

Apache veebiserver 2.4.25;
Andmebaas MariaDB 10.2.9

Nõuded riistvarale

Kaks virtuaalset serverit (x86):

Töökeskkonna server: 2 vCPU, 6 GB mälu, 60 GB kettaruumi;
Testkeskkonna server: 2 vCPU, 4 GB mälu,30 GB kettaruumi, vähemalt 1tk 1000baseT võrguliides;

Domeene-Koolikott.ee (test-keskkond test.e-Koolikott.ee)


Serverite asukoht, majutusteenuse pakkuja on Harno serveriruum, Tartu.

5.1 SERVERID Nimi vCPUVRAM vHDDTüüp, kirjeldusVarundus ja koopiate säilitamine
Tootekeskkonde-koolikott.ee26 GB60GBDebian 9borg, 3D 2W 2M
Testkeskkondtest.e-koolikott.ee24 GB30GBDebian 9borg, 3D 2W 2M

  • No labels