E-koolikott on haridustasemete ülene keskkond digitaalse õppevara loomiseks, hoiustamiseks ja avaldamiseks.

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Kasutusjuhendi nimetusKasutusjuhendi dokument

E-koolikotti sisselogimine

Õppematerjalide otsing

E-koolikoti õppevara sisupuus

Õppematerjalide otsing

E-koolikoti otsinguväljal

E-koolikoti otsingutulemuste filtreerimine

Kogumiku loomine E-koolikotis

Materjali lisamine E-koolikotti

Teadmistekontrolli tekstiline juhend  • No labels