E-koolikott on haridustasemete ülene keskkond digitaalse õppevara loomiseks, hoiustamiseks ja avaldamiseks.

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Siit leiab täpsemat infot e-Koolikoti teavituste kohta.


Infot uuendatakse jooksvalt. 

  • No labels