E-koolikott on haridustasemete ülene keskkond digitaalse õppevara loomiseks, hoiustamiseks ja avaldamiseks.

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hea E-koolikoti kasutaja!

Sel suvel muutub E-koolikott senisest paremaks töövahendiks.

Alates augustist saad kasutada uuenenud E-koolikotti. Sind ootavad uus disain ja otsinguvaade, korrastatud materjalid ja mitmekesised õppematerjalide loomise võimalused.

  • Otsinguvaatesse lisasime uue filtreerimise võimaluse ja tõime juurde materjale iseloomustavaid andmeid (näiteks erivajadused, keelekümblus jne).

  • Õppematerjale saad lisada sisuloome keskkonnast sisuloome.e-koolikott.ee otse E-koolikotti, kus neid akendatuna kuvatakse.

  • Saad koostada tervikmaterjali ega pea enam looma eraldi materjale ja kogumikke.

  • Tekstiredaktoriga saad materjali kujundada, lisada tekstile pilte, tabeleid jm.

  • Materjali juurde saad lisada faile, pookida linke, mida kuvatakse materjali sees.

  • Materjali koostamine peatükkidest ja sisukorra kuvamine annavad mugava võimaluse peatükkide ja sisuplokkide vahel liikumiseks.

  • Saad oma materjali ühekorraga metaandmestada: lisad kirjeldavad andmed ja muudad oma materjal lihtsalt ja kiirelt leitavaks. Varem tuli metaandmeid panna igale tükile eraldi.

  • Saad märkida materjale meeldivaks ja hiljem vaatamiseks. Märgitud materjalid kogunevad kausta “Minu asjad”.

Soovid lähemalt tutvuda? Palun vaata meie loodud näidismaterjali TLÜ gümnaasiumikursuse materjali põhjal: https://test.e-koolikott.ee/et/oppematerjal/18445-Vana-Rooma-uhiskond-eluolu-religioon

Ootame Su küsimusi ja ettepanekuid: E-koolikott@harno.ee


Head kasutamist!

Harno E-koolikoti meeskond

  • No labels