Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

   

Tere tulemast

ProgeTiigri programmi eesmärk on arendada õppijate digipädevust ja tehnoloogilist kirjaoskust.

  • Toetame õpetajate ja juhendajate tehnoloogilise kirjaoskuse arendamist ning nende oskuste lõimimist õppetöösse eri ainevaldkondades, sh eakohaste metoodikate ja õppetegevuste kasutamisel
  • Tõstame laste ja noorte huvi, oskusi ning kaasatust inseneriteaduste vastu, suurendades tehnoloogiategevuste kättesaadavust, eesmärgiga toetada probleemilahendamis- ja programmeerimisoskust
  • Edendame valdkonnas tegutsevate õpetajate ja juhendajate võrgustikke
  • Kaasrahastame õppetöös vajalike seadmete hankimist lasteaedadele, üldharidus- ja kutseõppeasutustele

Meie veebis

ProgeTiigri programmi kuuluvad kõik haridusasutused, kes on saanud toetust seadmete soetamise taotlusvoorudest, kelle õpetajad on käinud tehnoloogiharidusalastel koolitustel või kelle õpilased on osalenud ProgeTiigri õpilaskonkussidel.


Võta meiega kontakti

Kristi Salum, ProgeTiigri programmijuht

5342 2398, kristi.salum@harno.ee

Kirke Kasari, ProgeTiigri projektijuht

5302 1246, kirke.kasari@harno.ee 


ProgeTiigri programmi tegevusi toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetmest “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ 2021-2023.

  • No labels