E-koolikott on haridustasemete ülene keskkond digitaalse õppevara loomiseks, hoiustamiseks ja avaldamiseks.

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Digitaalse õppevara infosüsteem E-koolikott koondab õppevara õppekava alusel märksõnastatult ühte keskkonda. Hetkel leiad E-koolikotist alus- ja üldhariduse õppevara. 

E-koolikotiga on liidestatud automaatselt Koolielu portaalis asuvad õppematerjalid. 
  • No labels