Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ID 4637 test keskkonnas

Valikvastustega lünga ülesandetüübis saab kasutada rippmenüüd, kus olevatest variantidest peab lahendaja ühe variandi valima. Ühe ülesande piires võib rippmenüüsid olla üks või mitu ja need võivad olla kas eraldi või teksti sisse viidud. Selle ülesandetüübi tehniline töökäsk on: "Klõpsa rippmenüül ja vali õige vastus."

Multimedia
nameEIS_VVL-Pank.mp4
width900
height640

Sisukord:

Children Display
alltrue
depth3