Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Digitaalse õppevara infosüsteem E-koolikott koondab õppevara õppekava alusel märksõnastatult ühte keskkonda. Hetkel leiad E-koolikotist alus- ja üldhariduse õppevara. 

E-koolikotiga on liidestatud automaatselt Koolielu portaalis ja e-õppe repositooriumis asuvad õppematerjalid. 
 Õppevara infosüsteemi nimekuju muudeti, õige nimekuju on: E-koolikott