Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Lisaks on olemas ka mõned kujunduse näidised ning projekti selgitav ettekanne.