Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pilt 13: Märkus kohaloleku märkimise sektsioonis, kui kasutaja ei kinnitanud kohalolekut


OsalejaOsalejale, kes ei jõudnud 30 minutiga oma kohalolekut kinnitada, kuid osales, saab talle kohaloleku märkimise võimaluse uuesti välja saata.

...