Child pages
  • Ouriginal Plagiaadituvastustarkvara tutvustus

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Ouriginal on täisautomaatne süsteem plagiaadituvastuseks. Ouriginal on õpetajate/õppejõudude töövahend. 

Protsessi lühitutvusus: Tudeng saadab oma töö e-mailiga õppejõu Ouriginali vastuvõtja-aadressidele. Peale seda kontrollib Ouriginal kattuvusi vastu erinevaid allikaid: inernet, oma kooli ja teiste koolide arhiivid jne. Ouriginal toob välja kattuvuse % ning viitab allikatele, millega kattuvus leiti.  Ouriginal genereerib analüüsiaruande ning saadab selle õpejõu mailiaadressile. Aruanne annab õppejõule vajaliku informatsiooni, et hinnata kas tegu on plagiaadiga või mitte.

Info konsortsiumi ja kasutajate kohta asub aadressil: Teenuse kirjeldus

Lisainfo siit sai alguse 2020. aastal, kui kaks valdkonna suurtegijat Urkund ja PlagScan ühendasid jõud. Enam kui kolme aastakümne kogemusega pakub Ouriginal tipptasemel tehnoloogiat teksti kattuvuse ja plagieerimise ennetamise valdkonnas. 

Digitaalsete õppevormide kasutamine distantsõppest tulenevalt on kasvatanud loomevarguste mahtu. 

Ouriginal võimaldab kontrollida kirjalike tööde originaalsust ning aitab võrrelda neid internetis ja erinevates andmebaasides asuvate eesti- ja inglisekeelsete töödega. Ouriginali eesmärk on tõsta teadlikkust loomevarguste osas ning aidata vältida plagiaati.

Õppejõud saavad Ouriginali abil kontrollida üliõpilaste kirjalikke töid lisades need vastavasse andmebaasi. Üliõpilased saavad Ouriginali kasutada Moodle’i kursuste kaudu või saates kontrollitava tööfaili õppejõu Ouriginali vastuvõtja aadressile.


Eestis kasutab Ouringali (endine Urkund) 19 õppeasutust. Koostöö toimub konsortsiumi vormis, mida juhib Haridus- ja Noorteamet

Küsi lisa toote hinna ja muu kohta  helen.valtmann-valdson@harno.ee 

NB! Ouriginaliga on võimalik tutvuda ka kasutades demo! 

Programmi kohta leiad täiendavat infot tootja kodulehelt ning otse tootjale saad kirjutada siit
Image Modified