E-koolikott on haridustasemete ülene keskkond digitaalse õppevara loomiseks, hoiustamiseks ja avaldamiseks.

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Statuut:

View file
nameE-koolikoti õppevara konkurss_statuut 2021.pdf
height250


Konkursi Infotunni salvestus:

https://bit.ly/39JE9GQ