Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kui kasutaja vajutab töönupule „Kinnita kohalolek“ pärast ajaakna sulgumist, kuvatakse kasutajale teade, et kohaloleku märkimine on lõppenud, tema kohalolekut ei loeta märgituks.
Kui kasutaja saabub talle saadetud e-kirja unikaalselt lingilt kohaloleku märkimise vaatesse pärast ajaakna sulgumist, siis talle ei kuvata töönuppu „Kinnita kohalolek“.
Piltidel 11, 12 ja 13 on vaated osaleja kohaloleku kinnitamise vaatest, neist 12 ja 13 ruumi kokkuhoiu mõttes esitatud mittetervikuna.

Pilt 1211: Osalejale avanev kohaloleku märkimise vaade töönupuga „Kinnita kohalolek“

...

Kui kasutaja ei kinnitanud enda kohalolekut, siis kohaloleku märkimise sektsioonis (pilt 13) kuvatakse teade „Puudub“ – kursusele registreerunu ei olnud märkimise ajahetkel kinnitamas, et ta on kohal.

Pilt 13: Märkus kohaloleku märkimise sektsioonis, kui kasutaja ei kinnitanud kohalolekut

...

Kui kohaoleku kontrolli protsess on läbi tehtud, saab andmeid vaadata (märkimisteade välja saadetud: 18 Kohal:17  ja alla laadida Excelis (ekspordi kohaloleku info)

Pilt 14: kohaloleku Kohaloleku kontrolli lõppvaade


Exceli fail asendab registreerimislehte. Registreerimisleht tuleb allkirjastada koolitaja või projektijuhi poolt hiljemalt järgmisel päeval peale kontaktpäeva toimumist.

...