Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Tip
titleTere tulemast!

Haridus- ja Noorteamet (Harno) haldab ja arendab õppetöö korraldamist toetavaid teenuseidSiit lehelt leiad teenuste tingimused.

Meie hoole all on sisseastumise süsteem SAIS, õppeinfosüsteem Tahvel, eksamite ja testide süsteem EIS, õppematerjalide portaal E-koolikott, täienduskoolituse infosüsteem Juhan, hariduse autentimise ja autoriseerimise teenus HarID, andmesalvestuse pilveteenused ja palju muud. 

Meie hallatav taristu koosneb seadmetest ja baastarkvarast, mis moodustavad virtuaalserverite, salvestus- ja varunduspilved.

Teenuse gruppTeenusTeenuskaartTeenuse visioonTeenuse aastaplaanDokumentatsiooni asukohtTeenuse/tootejuht

Jira
serverHITSA JIRA
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverId2d111ba7-31c7-3aed-8c08-3240776ddb83
keySRV-10Jira
serverHITSA JIRA
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverId2d111ba7-31c7-3aed-8c08-3240776ddb83
keySRV-20

Sisseastumise infosüsteem SAIS
Jira
serverHITSA JIRA
columnskey,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution
serverId2d111ba7-31c7-3aed-8c08-3240776ddb83
keySRV-13

Konkursiveeb TEENUSKAART (mitteavalik)