Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kasutajatugi toimub e-posti teel: moodle@hitsa.ee

Moodle sama vahendi (test, küsitlus, foorum vmt.) samaaegset kasutamist võimaldab Moodle garanteeritult kuni 300-le kasutajale. Suurema arvu kasutajate korral samas vahendis, tuleks kasutamine hajutada ajaliselt erinevatele aegadele ja väiksematele kasutajarühmadele.

Viimati muudetud: 26.02.2018

...