Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Moodle sama vahendi (test, küsitlus, foorum vmt.) samaaegset kasutamist võimaldab Moodle garanteeritult kuni 300-le kasutajale. Suurema arvu kasutajate korral samas vahendis , tuleks kasutamine hajutada ajaliselt erinevatele aegadele ja väiksematele kasutajarühmadele.

Sellistest suurte osalejate arvuga üritustest tuleb vähemalt kaks nädalat ette teavitada e-posti teel moodle@hitsa.ee. E-kirjaga tuleb edastada osalejate koguarv ja otselink Moodles lahendatava(te)le testi(de)le.

Viimati muudetud: 2622.0205.2018