Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Siit leiate juhendi, kuidas saab kooli administraator siduda aineõpetaja testisooritajatega ehk õpilastega, keda ta õpetab:

  • EKK Tsentraalsed testid –>Testi läbiviimise korraldamine
  • Kui mõni eksam koosneb mitmest osast, nt suuline ja kirjalik, siis on need loetelus kuvatud eraldi (vastamise vorm on vastavalt suuline ja kirjalik), kuid aineõpetaja on vaja määrata vaid ühel neist.
  • Klõpsata eksami osal (testi osal)
  • Sakis Ruumid ja sooritajad on jaotise Testisooritusruumid all nupp Lisa aineõpetaja. Kui aineõpetaja on üks kord lisatud, siis kuvatakse ta ka teiste sama õppeainega testide juures.
  • Õpilaste sidumiseks aineõpetajaga teha märge õpetaja nime ees ning jaotises Sooritajad märkida tema õpilased –> all nupp Märgi valitud aineõpetaja

...