E-koolikott on haridustasemete ülene keskkond digitaalse õppevara loomiseks, hoiustamiseks ja avaldamiseks.

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Digitaalse õppevara infosüsteem e-Koolikott koondab õppevara õppekava alusel märksõnastatult ühte keskkonda. Hetkel leiad e-Koolikotist alus- ja üldhariduse õppevara. 

e-Koolikotiga on liidestatud automaatselt Koolielu portaalis ja e-õppe repositooriumis asuvad õppematerjalid. Section
bordertrue


Column
width30%

ARENDUSVAJADUS-ANALÜÜSSection
bordertrue
width30%

KOOSOLEKUD
Column
width30%

TAGASISIDE
Section
bordertrue


Column
width30%

JIRA ARENDUSESColumn
width30%

JIRA ANALÜÜSI TASKIDColumn
width30%

X