E-koolikott on haridustasemete ülene keskkond digitaalse õppevara loomiseks, hoiustamiseks ja avaldamiseks.

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Digitaalse õppevara infosüsteem e-Koolikott koondab õppevara õppekava alusel märksõnastatult ühte keskkonda. Hetkel leiad e-Koolikotist alus- ja üldhariduse õppevara. 

e-Koolikotiga on liidestatud automaatselt Koolielu portaalis ja e-õppe repositooriumis asuvad õppematerjalid. 

Section
bordertrue
Column
width30%

ARENDUSVAJADUS-ANALÜÜS

Section
bordertrue
width30%

KOOSOLEKUD

Column
width30%

TAGASISIDE

Section
bordertrue
Column
width30%

JIRA ARENDUSES

Column
width30%

JIRA ANALÜÜSI TASKID

Column
width30%

X