E-koolikott on haridustasemete ülene keskkond digitaalse õppevara loomiseks, hoiustamiseks ja avaldamiseks.

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Digitaalse õppevara infosüsteem eE-Koolikott koolikott koondab õppevara õppekava alusel märksõnastatult ühte keskkonda. Hetkel leiad eE-Koolikotist koolikotist alus- ja üldhariduse õppevara. 

eE-Koolikotiga koolikotiga on liidestatud automaatselt Koolielu portaalis ja e-õppe repositooriumis asuvad õppematerjalid. 
  Õppevara infosüsteemi nimekuju muudeti, õige nimekuju on: E-koolikott