Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Teenuse võimalused

...

Возможности сервиса

 • Максимальное количество пользователей в видеовстрече: 50
 • Ekraani jagamine: jah, üks osaleja korraga
 • Videokõne salvestamine: jah, saab Skype sees

Eelised

 • Võimalik kasutada otse veebilehitsajas (brauseris)
 • Nii teksti- kui videovestlus rohkete võimalustega
 • Võimalik luua küsitlusi ja tulemusi hiljem analüüsida
 • PowerPoint koostöörakendus võimaldab kasutajatel näha ja täiendada üleslaetud esitlusi

Puudused

 • Kasutajal peab olema Skype’i konto
 • Ekraani saab jagada ainult üks inimene korraga

Soovitused kasutamiseks

Oluline privaatsustingimustest

 • Arhiveeritakse sõnumid, koosolekute sisu ja üleslaetud andmed ning koosolekutel osalemise andmed - liitumised, lahkumised, üleslaadimised, jagamised ja nähtavusseaded. Arhiveerimisseadeid saab muuta asutuse peakasutaja ning need on vaikimisi välja lülitatud. Microsoft ei arhiveeri automaatselt üks-ühele vestlustes jagatud faile, vestluste heli ja videot ning rakenduste jagamist, koosolekute märkmeid (whiteboard) ja küsitlusi. Kui soovitakse neid salvestada, salvestuvad need kasutaja arvutisse.
 • Kõne delegeerimine võimaldab lasta kasutajal kõnesid teha ja vastuvõtta kellelgi teisel enda asemel. Sel juhul tuleb sisestada vastava isiku andmed.
 • Kõnelogid salvestatakse – alguse ja lõpuaeg, kõne kestus ja osalejad. Kõne sisu ei salvestata. Kõnede logimine on vaikimisi sisse lülitatud, asutuse peakasutaja saab seadid muuta.
 • Kasutaja kontaktkaardile kogutakse kontaktandmed, asukoht ja ajatsoon, andmed hõivatuse kohta (free/ busy), asukohaandmed, telefoninumber ning andmed kohaloleku kohta (online, away jm). Kasutajad ja asutuse peakasutaja saavad privaatsussätteid muuta ja seadistada.
 • Vestluste ajaloo salvestamine on vaikimisi väljalülitatud, seadetest saab selle soovi korral ise sisse lülitada.
 • Töölaua ja rakenduse jagamisel saab anda teisele isikule õiguse kasutada ja muuta enda arvutis kõike, nagu ta kasutaks seda ise. Õiguse andnud isik näeb kõike toimuvat samal ajal ka ise.
 • Funktsioon "Liit" võimaldab kasutaja asutuse töötajatel näha andmeid ning saata otse sõnumeid teiste asutuste inimestele, kellega kasutaja liidu moodustanud on. Funktsioon on vaikimisi välja lülitatud, asutuse peakasutaja saab seadeid muuta.
 • Liidestatud rakendused (nt Outlook jt MS Office rakendused või muud) võivad pääseda ligi Skype for Business rakendusesiseselt nähtavatele kasutaja andmetele, vestlustele ja nende sisule. 
 • Üleslaetud koosolekumaterjalid salvestatakse Lync serveritesse ning need on koosolekul osalejatele kättesaadavad kuni kustutamiseni koosoleku korraldaja poolt või asutuse peakasutaja määratud säilitustähtaja lõppemiseni. Materjalide kättesaadavust on võimalik osalejate rollide kaupa piirata.
 • PowerPoint koostöörakenduse kasutamisel saadetakse failid kõigile osalejatele ning on nähtavad kõigile osalejatele. Failide jagaja saab valida, kas lubada teistel osalejatel faile allalaadida ja salvestada või mitte. Failid säilivad Lync serverites kuni asutuse peakasutaja määratud säilitustähtaja lõppemiseni.
 • Teenuste pakkumiseks võidakse kasutada kolmandate isikute teenuseid, nt IP-aadressi asukoha määramiseks, kasutajatoeteenuse pakkumiseks jne, kuid nad pääsevad isikuandmetele ligi vaid piiratud vajalikus ulatuses.
 • Andmed salvestatakse USA-s või andmekeskustes üle maailma, andmekaitsele kohaldub EU-US Privacy Shield
 • .
 • "Поделиться экраном": да, один человек единовременно.
 • Видеозвонок сохраняется в Skype.

Достоинства

 • Можно использовать прямо в браузере.
 • Много возможностей и для текстовой, и для видеобеседы.
 • Можно создавать опросники и позже анализировать результаты.
 • Приложение для работы с PowerPoint позволяет пользователю видеть и дополнять загруженные презентации.

Недостатки

 • У пользователей должен быть аккаунт в Skype’i.
 • Экран может показать только один человек единовременно.

Советы по использованию

Важная информация о политике конфиденциальности

 • Архивируются как сообщения, так и содержание встреч и загруженные данные, а также данные об участии во встрече - кто и когда пришел, ушел, что загрузил, поделился или изменил настройки видимости. Настройки архивации данных может изменить главный пользователь учреждения, по умолчанию они выключены. Microsoft не архивирует автоматически загруженные во время беседы файлы, звуки и видео беседы, то, чем делятся пользователи, записки (whiteboard) и опросники. Если есть необходимость их сохранить, то они сохраняются на компьютер пользователя.
 • Делегирование звонков дает возможность разрешить принимать и делать звонки пользователя кому-то другому.В этом случае нужно ввести личные данные соответствующего пользователя.
 • Логи разговоров сохраняются - начало и конец разговора, его длительность и участники. Содержимое разговора не сохраняется. Логи разговоров включены по умолчанию, главный пользователь учреждения может изменить эти настройки. 
 • Контактные данные пользователя, его местоположение, временной пояс, данные о занятости (free/ busy), номер телефона и данные о том, на месте ли пользователь (online, away jm) сохранены в его профиле. Пользователи и главный пользователь учреждения могут изменить настройки приватности.
 • Сохранение истории беседы отключено по умолчанию. В настройках можно включить эту функцию.
 • При использовании функции "поделиться экраном" или приложением, можно дать другому человеку права, которые позволять ему делать с вашим компьютером что угодно, как будто он сам является пользователем вашего устройства. Человек, который дал права тоже будет видеть все происходящее на его устройстве.
 • В это приложении есть функция, которая позволяет сотрудником одной организации видеть профили друг друга и отправлять прямые сообщения людям, с которыми пользователь создал группу. Эта функция выключена по умолчанию, главный пользователь учреждения может изменить эти настройки.
 • Присоединенные приложения (например, Outlook и другие приложения MS Office или другие приложения) могут получить доступ к данным пользователя, беседам и их содержимому, если они находятся на сервере Skype for Business  в открытом виде.
 • Загруженные материалы собраний сохраняются на сервере Lync, а участники совещаний имеют к ним доступ до тех пор, пока организатор совещания не сотрет эти данные или до наступления срока хранения, назначенного главным пользователем учреждения . Доступ материалов можно ограничить в соответствии с ролями участников в совещании.
 • В приложении для работы с PowerPoint все файлы отправляются одновременно всем участникам совещания. Когда делишься файлом, можно выбрать, разрешено ли другим пользователям загружать твои файлы или сохранять их. Файлы сохраняются на серверы Lync до тех пор, пока не закончится назначенный главным пользователем учреждения срок хранения данных.
 • Для предоставления услуги могут быть использованы сервисы третьих лиц, например для определения IP-адреса исходя из местоположения, для предоставления услуг техподдержки, но они имеют ограниченный доступ к личным даннымю
 • Данные хранятся в центре данных в США или в департаментах данных по всему миру, защита данных соответствует EU-US Privacy Shield.

Privacy supplement for Microsoft Skype for Business